Fundusze Unii Europejskiej receptą na sukces dolnośląskich przedsiębiorców

20 czerwca w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbyło się spotkanie zorganizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu. Hasłem przewodnim były Fundusze Unii Europejskiej, które mają realny wpływ na sukces dolnośląskich przedsiębiorców.

Uczestnicy konferencji poznali możliwości wsparcia własnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków UE w bieżącym roku, jak też najbliższych latach. Spotkanie skierowane było głównie do przedsiębiorców planujących aplikować o środki unijne, w tym do RPO WD 2014-2020, Działanie 1.5 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (planowany termin rozpoczęcia składania wniosków to 1 września 2017 r.). Wykłady umożliwiły pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków z UE dla przedsiębiorców z obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej. Organizator zapewnił wykwalifikowaną kadrę wykładowców, możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. pozyskiwania i rozliczania projektów unijnych oraz kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych.

Celem spotkania było przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na bezproblemowe aplikowanie o środki z UE. Uczestnicy zdobyli wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne a dzięki tej wiedzy mogą oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać (przy wsparciu trenera) te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

(BaPu)

Powiązane artykuły