17 mln na rozwój IOB na Dolnym Śląsku

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) wspierają przedsiębiorstwa w ich rozwoju. Firmy mogą korzystać z taniej powierzchni biurowej i tańszego dostępu do laboratoriów. Mają także dostęp m.in. do usług doradczych, w zakresie: prawa, finansów, marketingu, negocjacji, rozwoju firmy, rozwoju zasobów ludzkich , czy też ochrony własności przemysłowej. IOB pomagają przedsiębiorcom przeprowadzić zaplanowaną inwestycję, wdrożyć nowatorski pomysł o charakterze technologicznym.

28 lutego br. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nowy konkurs na dotacje dla Instytucji otoczenia biznesu. W konkursie mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, takie jak np. inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne, parki przemysłowe, czy centra transferu technologii. Do podziału jest ponad 17,5 mln zł. W ramach konkursu możliwe są do realizacji projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej dla świadczenia specjalistycznych usług laboratoryjnych, w tym uruchomienie specjalistycznych laboratoriów i powierzchni badawczych dla przedsiębiorstw – wraz z wyposażeniem.

Środki publiczne na wsparcie oferty IOB w zakresie infrastruktury B+R zaspokoją potrzeby małych i średnich firm w zakresie działań badawczo-rozwojowych, pomogą także firmom w nawiązywaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami. Zwiększą szansę na skuteczną komercjalizację projektów B+R prowadzonych przez MŚP.

– Zauważamy coraz większą profesjonalizację działań IOB i ich stały rozwój. Jednak nie należy traktować tego procesu jako zakończony. Ważne jest podnoszenie standardów świadczonych usług. Wciąż bowiem istnieją obszary, w których rozwój IOB należy wspierać, zarówno w kontekście dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku, jak i nowych potrzeb przedsiębiorstw – zwraca uwagę Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej i dodaje: – Musimy kreować nowe zasoby lokalne wspierające rozwój przedsiębiorczości. Stąd też dla konkurencyjności naszej gospodarki coraz większe znaczenie posiada lokalna sieć instytucji otoczenia biznesu. Ważne są także kompetencje zespołów świadczące m.in. usługi doradcze, badawcze, akceleracyjne. Zależy nam, aby coraz więcej przedsiębiorstw korzystało z usług oferowanych przez IOB w regionie, bo to miejsca dla kreatywnych i przedsiębiorczych.

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać od 4 kwietnia do 30 maja br.

Szczegółowe informacje o konkursie (1.2.D) organizowanym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą można znaleźć na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl

(KaLu)

Powiązane artykuły