Dolnośląscy Pracodawcy wierzą w ożywienie dialogu społecznego

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o dialogu społecznym, przygotowanej i uzgodnionej przez organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. W ocenie Dolnośląskich Pracodawców, to pierwszy krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego w regionie.

Rada Dialogu Społecznego zastąpi Trójstronną Komisję. Rotacyjne przewodniczenie w Radzie poszczególnych stron przełoży się na większe ich zaangażowanie w prace, a także konieczność wspólnego, długoterminowego planowania prac. Zgodnie z ustawą, w miejsce obecnej Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego powstanie Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego. Wzmocniony zostanie obowiązek konsultowania strategii i programów regionalnych, prowadzonych przez samorząd województwa.

– Teraz potrzebne jest rzeczywiste zaangażowanie i konstruktywne podejście wszystkich stron, zarówno pracodawców, jak i związków zawodowych. Mamy przed sobą ogromną szansę, aby ożywić i wzmocnić skuteczność dialogu społecznego w regionie – komentuje Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców i jednocześnie Wiceprzewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. – Dolny Śląsk potrzebuje dialogu społecznego dla tworzenia warunków stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego – dodaje. Udział partnerów społecznych w tworzeniu rozwiązań wpłynie na poprawę jakości stanowienia prawa oraz lepsze jego dopasowanie do realnych potrzeb pracodawców.

(Kris)

Powiązane artykuły