Human Partner liderem usług rozwojowych na Dolnym Śląsku

Firmy MŚP z Dolnego Śląska, które zaufały Human Partner skorzystały z aż 33 usług w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”. Wg zestawienia Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG, obecnie jesteśmy najczęściej wybieraną firmą szkoleniową realizującą usługi rozwojowe dofinansowane ze środków unijnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w woj. dolnośląskim. Instytucje następne w kolejności, jeśli chodzi o ilość realizowanych usług rozwojowych, osiągnęły wyniki 20 i 19 (dane za luty- koniec kwietnia br.).

Wg zestawienia Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG, obecnie Human Partner jest najczęściej wybieraną firmą szkoleniową, realizującą usługi rozwojowe dofinansowane ze środków unijnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w woj. dolnośląskim. Instytucje szkoleniowe następne w rankingu, jeśli chodzi o ilość realizowanych usług rozwojowych, osiągnęły wyniki 20 i 19 (dane za luty- koniec kwietnia br.).

– Cieszymy się bardzo, że tak wielu Klientów wybrało właśnie nasze usługi. Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzono. Będziemy dokładać starań, aby utrzymać pozycję lidera usług rozwojowych na Dolnym Śląsku – mówi Kamila Kowalska, wiceprezes zarządu spółki Human Partner.

Projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw z sektora MMŚP mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę).

Wsparciem zostanie objętych co najmniej 1402 przedsiębiorstwa z sektora MMŚP, 4120 osób pracujących w MMŚP, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w tym 486 osób w wieku 50 lat i więcej oraz 1160 osób o niskich kwalifikacjach.

(Kris)

Powiązane artykuły