Nowy prezes, nowe możliwości

Zwiedzenie zamku Książ, opactwa cystersów w Krzeszowie oraz pobyt w Adrszpaskim Skalnym Mieście w Czechach znalazły się w programie XIX Walnego Zjazdu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej, który odbył się 15 kwietnia 2016 r. w zamku Książ w Wałbrzychu. Głównym celem Zjazdu było omówienie zagadnień związanych z działalnością i funkcjonowaniem Związku oraz dokonanie wyboru nowych władz.

W wyniku wyborów nowym prezesem ZPBK został Krzysztof Skolak, a wiceprezesami – Alfred Marian Sroka i Jan Ziętek. Wolą wyborców członkami nowego Zarządu Związku zostali – Michał Firlej i Jan Łobodziec.

– Wybór do władz ZPBK to duże wyróżnienie. Dziękuję za okazane poparcie i zaufanie. Wierzę, że nowy Zarząd będzie w stanie skutecznie realizować zadania, które stoją przed tą ogólnopolską organizacją. Mam nadzieję, że będzie animatorem szerokiego udziału w pracach wszystkich członków, którzy tylko wyrażą taką chęć. Sprawdzone działania i doświadczenia z Fundacji „Bazalt” i Klastra Kamieniarskiego będę przedstawiał kolegom do zastosowania w ZPBK. Należy zauważyć, że w nowym Zarządzie znalazło się aż 3 członków Klastra Kamieniarskiego. Branża zmaga się z wieloma zjawiskami, które wymagają wspólnych działań. Chodzi tu zarówno o problemy jak i szanse. Ponieważ pierwsze posiedzenie Zarządu dopiero przed nami, nie wymieniam tutaj żadnych konkretów. Tematów do podjęcia jest bardzo dużo, nowy Zarząd musi je sprecyzować a następnie określić priorytety i sposoby działań – komentuje Krzysztof Skolak, nowy prezes ZPBK.

Nowo wybrany prezes zaproponował nadanie Stanisławowi Sitarzowi, wieloletniemu prezesowi ZPBK tytułu „Prezesa honorowego”, co jednogłośnie zaakceptowano, wyrażając uznanie gromkimi brawami. Stanisław Sitarz był członkiem Zarządu od 2000 r., pełniąc w okresie 16 lat różne funkcje, w tym 8 lat funkcję prezesa związku, skupiającego w chwili obecnej 90 członków.

– Do 2000 r. nie było w kraju organizacji skupiającej kamieniarzy i osoby z branży kamieniarskiej. Stworzenie Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej było szczególną misją. Osiągnięcia związku dziś są zauważalne. Zaczynając od konsolidacji środowiska, organizację targów krajowych, wyjazdy na targi zagraniczne, gdzie dokonywała się promocja kraju, branży i kamienia, po kontakty zagraniczne i współpracę z Czechami, Niemcami, Włochami, Hiszpanami. Ważnym przedsięwzięciem było stworzenie w Strzegomiu szkolnictwa zawodowego, kształcącego kadry na potrzeby lokalnej branży kamieniarskiej. Uznałem, że w chwili obecnej nadszedł już czas przekazać ster młodemu pokoleniu, by właśnie oni wnieśli ducha młodości i kreatywności, żeby o tę spuściznę zadbali, ją pielęgnowali i rozwijali, żeby to światło dalej ponieśli. Zawsze udzielę pomocy i porad w każdej kwestii – mówi Stanisław Sitarz.

Efekty wyborów wskazują na to, że Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej bazując na doświadczeniu dotychczasowych działaczy, postawił na młodość, przedsiębiorczość i kreatywność, co oznacza, że otwierają się przed nim nowe możliwości i nowe płaszczyzny działania, bo młodość w połączeniu z doświadczeniem i praktyką ludzi starszych, gwarantuje sukces w przyszłości.

-Uznałem, że nadszedł czas przekazać ster młodemu pokoleniu, by właśnie oni wnieśli ducha młodości i kreatywności, żeby o tę spuściznę zadbali, pielęgnowali ją i rozwijali, by to światło ponieśli dalej. Zawsze udzielę pomocy i porad w każdej kwestii. Jeszcze wiele zadań przed nami – mówi Stanisław Sitarz, prezes honorowy ZPBK.

Nowemu prezesowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w promocji kamienia lokalnego, możliwości branży kamieniarskiej oraz marki Strzegomia – Granitowego Serca Polski.

(Kris)

Powiązane artykuły