Polityka compliance co to takiego? – wywiad z Joanną Jeziorowską, Dyrektorem Personalnym w Grupie Oknoplast

Grupa OKNOPLAST to międzynarodowa firma, należąca do czołówki producentów okien i drzwi z PVC w Europie. Prowadzi działalność na 13 rynkach: Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Włoch i Węgier. W czerwcu 2013 roku ogłoszono utworzenie Grupy OKNOPLAST, w skład której wchodzą trzy marki: OKNOPLAST, WnD i Aluhaus zapewniając większe zróżnicowanie oferty produktowej. Grupa OKNOPLAST działa w segmencie premium. Rozmawiamy z Joanną Jeziorowską, Dyrektorem Personalnym w Grupie Oknoplast.

1. Choć polityka compliance staje się w Polsce coraz popularniejsza, jej wdrażanie nadal nie jest w krajowych firmach powszechne. Dlaczego Grupa Oknoplast zdecydowała się na jej wprowadzenie?

Jesteśmy firmą rodzinną, która od samego początku tworzyła strukturę opartą w równym stopniu i na kompetencjach pracowników, i na relacjach pomiędzy nimi. To człowiek znajduje się w centrum naszego zainteresowania, a podejście to realizujemy poprzez intensywną działalność w obszarze CSR, wspieranie sportowych marzeń naszych pracowników czy – z drugiej strony – oferowanie klientom produktów, które spełnią ich oczekiwania i zadbają o bezpieczeństwo. Compliance, czyli polityka zgodności przedsiębiorstwa z obowiązującymi oraz wprowadzanymi regulacjami prawnymi, a także zasadami etycznymi, to kolejny element uzupełniający przyjętą przez nas postawę.

Nie bez znaczenia jest dla nas również rola innowatora na rynku stolarki otworowej, którą od lat staramy się przyjmować zarówno w obrębie wdrażanych technologii, jak i pozytywnych praktyk human resources. Polityka compliance obowiązuje wprawdzie w branży bankowej, poza tym jest stosunkowo częsta w branży energetycznej i farmaceutycznej, jednak w pozostałych sektorach wciąż nie stała się standardem. Chcemy wytyczać drogę innym krajowym przedsiębiorstwom w tym zakresie.

2. Jak wyglądał proces przygotowania do wdrożenia zasad compliance?

Na przygotowania do wprowadzenia polityki compliance poświęciliśmy cały 2017 rok. Proces rozpoczęliśmy od rzetelnej analizy sytuacji firmy oraz przestrzeni, na które powinniśmy w ramach compliance zwrócić szczególną uwagę. Na tym etapie zmapowaliśmy także wszystkie grupy podmiotów, które odczują wprowadzenie polityki zgodności. Mam tu na myśli przede wszystkim pracowników organizacji, ale także zarząd, kontrahentów czy różnego rodzaju instytucje powiązane z firmą w sposób pośredni lub bezpośredni. Po określeniu zasięgu osób, których dotyczy proces, przystąpiliśmy do zdefiniowania ewentualnych sytuacji konfliktowych i wszystkich zagrożeń oraz konsekwencji, z którymi te grupy mogą się spotkać. Dopiero po zakończeniu diagnozy zaczynamy wprowadzać takie szkolenia, procedury i regulaminy, które w rzeczywisty sposób odpowiadają na potrzeby analizowanej struktury. Aby mieć pewność co do przestrzegania obowiązujących obecnie oraz wprowadzonych z każdą nowelizacją przepisów, powołaliśmy Compliance Officera, osobę, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad polityki compliance w Grupie Oknoplast, a przy okazji jest pracownikiem firmy od lat, co sprawia, że doskonale orientuje się w jej sytuacji.

3. W grudniu firma przyjęła „Standardy Programu Etycznego”. Co to oznacza dla całej organizacji?

Tak naprawdę „Standardy Programu Etycznego” to kolejny krok w kierunku zapewnienia pełnej zgodności z regulacjami prawnymi, zawierającymi się w polityce compliance. Deklaracja ta ma jednak także wymiar etyczny – to zbiór wytycznych opracowanych na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz rekomendacji ONZ, które powinny być priorytetem dla firm wprowadzających w życie ideę zrównoważonego rozwoju. Ważnym jej aspektem jest społeczna odpowiedzialność biznesu, stanowiąca jeden z fundamentalnych elementów strategii Grupy Oknoplast. Zaczynaliśmy jako kilkudziesięcioosobowe przedsiębiorstwo średniej wielkości, a po 24 latach jesteśmy już obecni na kilkunastu rynkach i razem z ekspansją wzrasta też nasza rola w społecznej odpowiedzialności. Podpisany przeze mnie dokument jest zatem jedną z części całego procesu prac wokół polityki compiance.

4. Jakie jeszcze wyzwania widzi Pani w dziedzinie HR w branży okołobudowlanej?

Bez wątpienia kluczowym wyzwaniem w sektorze stolarki otworowej jest pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych i to jest zjawisko, które dotkliwie odczuwa wiele branż. Zgodnie z danymi GUS w styczniu zatrudnienie w polskich przedsiębiorstwach wzrosło o 3,8% w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku. Mimo to – jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ostatnim barometrze zawodów – zwiększy się liczba branż dotkniętych deficytem pracowników. I najbardziej zagrożony jest tu właśnie sektor budowlany.

Przyczyną takiej sytuacji jest m.in. konieczność daleko idącej specjalizacji w obrębie stanowisk produkcyjnych branży budowlanej. Poza tym – nie tylko z perspektywy Grupy Oknoplast, która ma swoją siedzibę pod Krakowem – dużym wyzwaniem na rynku pracy jest obecnie zatrzymanie specjalistów w mniejszych miejscowościach, gdyż migrują oni coraz chętniej do dużych miast.

5. Jak poradzić sobie z trudnościami w pozyskaniu pracowników produkcyjnych oraz migracją specjalistów do dużych ośrodków miejskich?

Myślę, że spore znaczenie ma już sam etap edukacji szkolnej. Obecnie nie skupia się ona na wykształceniu wysoko wyspecjalizowanych pracowników produkcyjnych, którzy są tak potrzebni na rynku pracy. Poza tym istotne są standardy zatrudnienia, jego stabilność oraz możliwości rozwoju oferowane przez firmę. Dlatego w Grupie Oknoplast wprowadziliśmy szereg działań mających na celu zwiększenie zaangażowania osób w organizacji. Na tej podstawie została opracowana strategia HR, którą będziemy sukcesywnie wdrażać do 2021 roku. Wszystkim naszym pracownikom proponujemy ponadto umowę o pracę oraz dodatkowe benefity. Mogą oni liczyć również na wsparcie w realizacji swoich pasji – dofinansowaliśmy już m.in. udział w zawodach biegowych po Dolomitach oraz wyprawę motocyklem po Rumunii. Tym osobom, które tego potrzebują, zapewniamy też kursy nauki polskiego po to, aby mogły swobodnie wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Jeżeli pracodawcy stworzą więc przestrzeń do rozwoju, z pewnością łatwiej będzie im pozyskać czy utrzymać w firmie specjalistę.

(BaPu)

Powiązane artykuły