Seminarium Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw

Konfederacja Lewiatan zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium pt. Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania. Wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24a, Budynek C3, Sala Rad Wydziałów). Seminarium w głównej mierze skierowane jest do przedsiębiorców, którzy realizowali projekty lub starali się o dofinansowanie UE, są zainteresowani poszerzeniem i uaktualnieniem swojej wiedzy w tym zakresie oraz pozyskaniem dofinansowania UE na realizację nowych projektów. Po seminarium przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami.

Aby wiąć udział w seminarium należy zajerestrować się na stronie www.eurodlafirm2014-2020.pl oraz założyć konto na platformie wymiany wiedzy.

W czasie seminarium uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • o zasadach otrzymania finansowania na działania inwestycyjne i rozwojowe firm w latach 2014-2020
 • o źródłach finansowania inwestycji dostępnych na poziomie centralnym oraz bezpośrednio w województwie;
 • o nowych produktach (formach) wsparcia przedsiębiorców, w tym dotacjach, pożyczkach, kredytach i innych formach dofinansowania działań innowacyjnych i rozwojowych;
 • gdzie szukać informacji o Funduszach Europejskich 2014-2020.

Seminarium poprowadzą Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik.

Plan seminarium:

8.45 – 9.00

 • Rejestracja; badanie potrzeb uczestników seminarium

9.00 – 9.30

 • Wprowadzenie do tematu – Zasady udzielania wsparcia w latach 2014-2020 – prezentacja z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i wpływu przedsięwzięć realizowanych ze środków FE na rozwój lokalny, regionalny i krajowy oraz przekrojowa prezentacja FE oraz inteligentnych specjalizacji.

9.30 – 11.00

 • Źródła finansowania – wprowadzenie do Funduszy Europejskich – Innowacyjność, działalność B+R jako kluczowy element sukcesu i przewagi konkurencyjnej na rynku możliwej do osiągnięcia dzięki FE Nowe produkty wsparcia przedsiębiorców, w tym instrumenty finansowe, dostępne dla firm w perspektywie 2014-2020, zwrotne instrumenty finansowania.

11.00 – 11.20

 • Przerwa kawowa

11.20 – 13.20

 • Źródła finansowania – wprowadzenie do Programów Krajowych  – Wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorców – analiza wybranych krajowych programów operacyjnych z uwzględnieniem Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
 • Źródła finansowania – wprowadzenie do Programów Regionalnych – Wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorców – ogólny przegląd programów operacyjnych z uwzględnieniem Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji: Regionalne Programy Operacyjne makroregionu południowo zachodniego (woj. opolskie i dolnośląskie).

13.20 – 14.00

 • Poczęstunek

14.00 – 15.30

 • Źródła finansowania – wprowadzenie do Programów Współpracy Transgranicznej  – Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Programy współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstw.
 • Aplikowanie o środki UE  – Aktualne konkursy – przegląd Źródła informacji o funduszach europejskich 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie – ogólne założenia dotyczące wymagań w zakresie przygotowania wniosku, specyfika przygotowania wniosku w ramach poszczególnych programów.

15.30 – 16.00

 • Dyskusja i podsumowanie: weryfikacja wiedzy i badanie satysfakcji z uczestnictwa

(Kris)

Powiązane artykuły