Skuteczna współpraca wałbrzyskiej uczelni z pracodawcami

Na Dolnym Śląsku, podobnie jak w całym kraju, brakuje kadry pielęgniarskiej. Statystyki są bardzo niepokojące. Liczba pielęgniarek z roku na rok maleje. Z danych Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu wynika, że pielęgniarek i położnych do 35. roku życia jest zaledwie ok. 170, a tych powyżej 35. roku życia powyżej 5. tysięcy. Deficyt kadry pielęgniarskiej w regionie stał się impulsem do działań i współpracy.

Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, zainicjowali cykl spotkań dotyczących zapotrzebowania na personel medyczny i jego kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy. Do tej pory odbyły się już dwa spotkania, na których dyskutowaliśmy o coraz trudniejszej sytuacji podmiotów medycznych związanej z deficytem kadry pielęgniarskiej. Doświadczeniami w tym obszarze podzielili się z nami m.in.: Prezydent Miasta Wałbrzycha – dr Roman Szełemej, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – Maria Pałeczka, zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia PWSZ w Wałbrzychu – Violetta Rzepka. Podmioty medyczne regionu wałbrzyskiego, w tym członkowie Dolnośląskich Pracodawców, otwarcie zadeklarowali pomoc w kształceniu praktycznym przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy.

Efektem spotkań jest wzmocnienie współpracy wałbrzyskiej uczelni z pracodawcami. Wspólne działania rozwiążą narastający w regionie problem pozyskiwania wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej, a także polepszą jakość świadczenia usług medycznych. Przyszli studenci pielęgniarstwa zyskają natomiast gwarancję zatrudnienia w publicznych i niepublicznych podmiotach medycznych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu uruchomiła od roku akademickiego 2016/2017 nowy kierunek – Pielęgniarstwo, na studiach licencjackich. Kształcenie na pierwszym roku studiów rozpoczęło 60 studentów. Z inicjatywą utworzenia kierunku wystąpili Dolnośląscy Pracodawcy wraz z podmiotami medycznymi z regionu i Prezydentem Miasta Wałbrzycha – dr Romanem Szełemejem.

(BaPu)

Powiązane artykuły