Studenci z wyzwaniami od przedsiębiorców

Do 27 stycznia przedsiębiorstwa mogą zgłaszać propozycje inicjatyw, które w ramach swoich zajęć będą realizowali studenci Politechniki Wrocławskiej. W ubiegłym roku zespoły studenckie przygotowały m.in. mobilnego asystenta EcoDrivingu, protezę dłoni EZI-Hand czy komputerową wersję gry w statki.

To propozycja dla firm, które mają ciekawe pomysły biznesowe i jednocześnie brak możliwości czasowych lub ludzi, którzy mogliby się tym zająć. Wówczas można te projekty powierzyć studentom!

Politechnika Wrocławska realizuje ten projekt po raz czwarty. Biorą w nim udział studenci Wydziału Elektroniki, pracownicy Politechniki Wrocławskiej oraz przedsiębiorcy. Zadaniem firm biorących udział w przedsięwzięciu jest m.in. definiowanie tematów, udzielanie konsultacji, wspólny nadzór merytoryczny oraz udostępnienie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji stawianych zadań.

Taka współpraca przy projekcie często owocuje później praktykami, a w efekcie pracą dla studentów, z którymi firma realizowała projekt. Nie do przecenienia jest oczywiście doświadczenie zawodowe zdobywane przez młodych ludzi podczas pracy nad ciekawym wyzwaniem biznesowym.

Celem projektu zespołowego jest realizacja bardziej rozbudowanych, złożonych zadań projektowych, ukierunkowanych na rozwiązanie konkretnego problemu. Prace są realizowane w grupach, najczęściej złożonych z 4–6 osób. Dużą zaletą przedsięwzięcia jest realizacja projektów interdyscyplinarnych, charakteryzujących się istotnymi aspektami praktycznymi i wykonywanych we współpracy z zewnętrznymi jednostkami i przedsiębiorstwami.

Tworzone przez studentów projekty to ich największe prace zaliczeniowe w czasie studiów. Zadania te niejednokrotnie stanowią wstęp do realizowanych później prac dyplomowych, w ramach których studenci indywidualnie skupiają się na rozwiązaniu specyficznego problemu inżynierskiego związanego z ich kierunkiem studiów.

Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane podczas czerwcowej Konferencji Projektów Zespołowych, która odbędzie się pomiędzy 20 a 25 czerwca 2016 na terenie Kampusu Głównego Politechniki Wrocławskiej. Najlepsze projekty otrzymają specjalne nagrody od sponsorów.

Zainteresowane współpracą firmy mogą zgłaszać swoje kandydatury korzystając z formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie – tutaj, lub skontaktować się z Wydziałem Elektroniki Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 11/17 – tutaj; e-mail: kpz@iiar.pwr.wroc.pl, Maciej Nikodem, e-mail: maciej.nikodem@pwr.wroc.pl, tel. 71 320 28 73, kom. 691 073 414.

(ANAG)

Powiązane artykuły