Więcej środków na ochronę i konserwację zabytków na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak podjął decyzję o dwukrotnym zwiększeniu środków na ochronę i konserwację zabytków na Dolnym Śląsku. W projekcie budżetu na 2018 rok, który zostanie wysłany do Ministerstwa Finansów znalazła się kwota 1 mln 600 tys. zł. W 2017 roku dotacja na zabytki w regionie wyniosła 780 tys. zł.

Fot. użyczone | Wykres „Środki na ochronę i konserwację zabytków w województwie dolnośląskim w latach 2008-2018”

Województwo dolnośląskie, pomimo posiadania najwyższej w Polsce wielkości zasobu zabytkowego, do tej pory było na odległym miejscu w kraju w zakresie wysokości środków finansowych na ochronę i konserwację zabytków. Tak przygotowany budżet będzie dawał możliwość zaplanowania wydatków na realne prowadzenie polityki konserwatorskiej i realizację wzorcowych działań konserwatorskich – Wojewoda Paweł Hreniak.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak od początku pełnienia swojej funkcji angażował się w zabiegi mające na celu zwiększenie kwoty na ochronę zabytków na Dolnym Śląsku. O problemie wielokrotnie informował m.in. Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fot. użyczone | Symulacja prezentująca pozycję Dolnego Śląska na tle pozostałych województw według przyznanych środków na konserwację i ochronę zabytków w latach 2017 i 2018

(MKO)

Powiązane artykuły