Większe bonifikaty na zakup gruntów

Świdnica sukcesywnie reguluje stan prawny nieruchomości na terenie całego miasta. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie zwiększenia bonifikaty na nabycie gruntów już zagospodarowanych z 40% na 50%.

Dotyczy to działek lub ich części, które nie mogą stanowić samodzielnych nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, a mogą jedynie poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. W większości przypadków są to tereny już ogrodzone i zagospodarowane jako jedna całość w obrębie nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi.

W efekcie prowadzonych działań grunty są zbywane w drodze bezprzetargowej lub zawierane są umowy dzierżaw.

– Uchwała przygotowana została na wniosek mieszkańców. Ułatwi im to wykupienie niewielkich, dzierżawionych od miasta skrawków działek przy posesjach mieszkalnych – dodaje prezydent Świdnicy, Beata Moskal- Słaniewska.

Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Świdnicy pod nr tel. 74/856 29 59 lub osobiście w pokoju 229 na II piętrze.

(KaLu)

Powiązane artykuły