WARSZAWA: Konferencja „Odkrywanie Matrycy Ryzyk Kluczem Do Sukcesu Inwestycji”

  • Miejsce wydarzenia: Warszawa
  • Data wydarzenia: 2018/04/16
  • Zobacz inne eventy w mieście: Warszawa

Konferencja „Odkrywanie Matrycy Ryzyk Kluczem Do Sukcesu Inwestycji”, odbędzie się 16 kwietnia 2018r. w Warszawie, na ul. Postępu 17a (Centrum Konferencyjne Adgar Plaza). Celem wydarzeni jest uświadomienie uczestnikom rynku zamówień publicznych, że należyty, klarowny i sprawiedliwy podział ryzyk, a także ich skrupulatna kalkulacja zarówno w szacunkowej wartości zamówienia jak i w ofertach stanowi klucz do sukcesu inwestycji budowlanej.

Sukces należy definiować, jako terminową i należytą realizację zamówienia publicznego, bez konieczności rozstrzygania różnic zdań w drodze kosztownych i czasochłonnych sporów sądowych.

Program konferencji jest skonstruowany w sposób, który ma umożliwić uczestnikom konferencji uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat różnych rodzajów ryzyk, które występują na poszczególnych etapach realizacji inwestycji publicznej. Organizator, Grupa Doradcza KZP sp. z o.o. dba bowiem o to, aby omawiane zagadnienia były prezentowane przez osoby z różnorodnym doświadczeniem. Stąd też, prelegentami są przedstawiciele urzędów, izb, organizacji pozarządowych, prawnicy, jak też przedstawiciele zamawiających i wykonawców, gdyż te różne punkty widzenia pozwalają na wskazanie złożoności omawianych zagadnień.

Szczegółowy pogram konferencji, a także możliwość rejestracji online – tutaj: www.ryzykabudowlane.grupakzp.pl.

(LuKa)