Fot. użyczone | Oprócz tendencji wzrostowych, główną cechą globalnego rynku cloud computingu jest dominująca pozycja kilku największych jego uczestników.