Fot. użyczone | Kluczowym czynnikiem jest również treść ustawy o rewitalizacji, która kładzie bardzo duży nacisk na społeczny aspekt procesu rewitalizacji.