Dialog Obywatelski Wałbrzych

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Urząd Miasta Wałbrzycha mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Dialogu Obywatelskim z komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej, Panią Elżbietą Bieńkowską. Wspólnie z komisarz Bieńkowską głos zabiorą Prezydent Miasta Wałbrzycha, Roman Szełemej oraz Rafał Jurkowlaniec, wojewoda dolnośląski w latach 2007-2010 oraz Marszałek Dolnego Śląska w latach 2010-2014.

Wydarzenie odbędzie się 16 maja o godzinie 10:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalna przy ul. Piotra Wysockiego 29 w Wałbrzychu (Centrum Ceramiki).

Dialogi Obywatelskie z udziałem komisarzy Unii Europejskiej odbywają się we wszystkich krajach członkowskich UE od 2015 roku i są cenioną platformą wymiany opinii. Wydarzenia te, otwarte dla szerokiego grona obywateli, umożliwiają dyskusję z ekspertami w wybranym temacie. W Wałbrzychu, wspólnie z obywatelami, 16 maja będziemy dyskutować o „Europie małych Ojczyzn”, a w szczególności o przyszłości małych i średnich miast w Europie na przykładzie inicjatywy Sudety 2030.

 

Zgłoś się do udziału w DIALOGU OBYWATELSKIM:

 

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres email (wymagane):

Nazwa firmy (wymagane):

Miejscowość (wymagane):

Kod pocztowy:

Ulica:

Numer:

Nr telefonu:


 

Regulamin wydarzenia Dialog Obywatelski w Wałbrzychu

 1. Organizatorem wydarzenia jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Wydarzenie odbywa się 16 maja 2019 o godzinie 10:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalna przy ul. Piotra Wysockiego 29 w Wałbrzychu (Centrum Ceramiki).
 3. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona.
 4. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: https://naszbiznes24.pl/dialog-obywatelski-walbrzych/. Podczas rejestracji uczestnik musi podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, mail i (opcjonalnie) numer telefonu.
 5. Uczestnik ma obowiązek potwierdzenia swojej obecności przed wydarzeniem w Punkcie Rejestracyjnym oraz założenia opaski identyfikacyjnej.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania przez uczestników regulaminu imprezy, niestosowania się przez nich do zaleceń organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo archiwizacji materiału zdjęciowego i filmowego powstałego podczas trwania wydarzenia, z myślą o późniejszym wykorzystaniu go w celach promocyjnych – w materiałach drukowanych, prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Uczestnik wydarzenia, przystępując do udziału w nim, wyraża jednocześnie zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 8. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania zasady równości, wzajemnego szacunku i tolerancji, uwzględnienia racji i poglądów innych uczestników, nieobrażania pozostałych uczestników oraz nieużywania słów wulgarnych i obraźliwych.
 9. Uczestnicy dialogu mają prawo zabierać głos oraz zadawać pytania po wcześniejszym zasygnalizowaniu chęci zabrania głosu poprzez podniesienie ręki. Prowadzący Dialog wskazuje kolejność udzielania głosu uczestnikom.
 10. Organizator ma prawo odmówić udziału w wydarzeniu osobie, która zakłóca ład i porządek publiczny, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także sprawia bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników wydarzenia.
 11. Służba porządkowa zastrzega sobie prawo do kontroli opasek rejestracyjnych w trakcie trwania wydarzenia. W przypadku zakłócenia ładu i porządku publicznego służba porządkowa zastrzega sobie prawo do wylegitymowania uczestnika w celu ustalenia jego tożsamości oraz żądania opuszczenia terenu wydarzenia.
 12. Zabrania się wnoszenia na teren Wydarzenia napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych, broni oraz innych narzędzi niebezpiecznych
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jego programu i formuły – bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie wobec uczestników zobowiązany do rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.
 14. Administratorem danych osobowych podanych przy rejestracji na wydarzenie jest FRW Media Group sp. z o.o. ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych, NIP 884 275 13 08, REGON 022455172, KRS 0000518110, Kapitał zakładowy: 220 000,00 PLN, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby obsługi wydarzenia Dialog Obywatelski w Wałbrzychu w dniu 16 maja 2019 r. i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 15. Rejestracja na wydarzenie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/ip803472-1/wp-content/themes/twojbiznes24/partials/article-related.php on line 17