Fot. użyczone | Aleksandra Pietruczuk, dyrektor centrum usług procesowych i księgowości w IBS.