Fot. użyczone | Kolejna ważna funkcja to czujnik gestów, który umożliwia obsługę interkomu za pomocą prostych ruchów dłoni – włączanie i wyłączanie muzyki.