Fot. użyczone | Podatnik ma prawo zmienić ustalone pierwotnie ulgi i odliczenia lub też dodać kolejne, jeżeli o jakichś zapomniał.