Fot. użyczone | W każdym z sześciu podobszarów rewitalizacji będzie okazja zapoznać się z bogatą historią, zabytkami i potencjałami dzielnicy.