Fot. użyczone | Dodatkowymi atrakcjami będą turnieje, które sprawdzą formę sportową uczestników zajęć.