Fot. użyczone | Nowoczesne technologie niosą też ze sobą jednak zagrożenia, którym należy przeciwdziałać.