Fot. użyczone | Jeśli mama lub tata chce być z dzieckiem do ukończenia przez niego pierwszego roku życia, może skorzystać z prawa do 32-tygodniowego urlopu rodzicielskiego.