Kilkanaście nowych żłobków we Wrocławiu i okolicy

Konkurs na utworzenie nowych żłobków i miejsc w istniejących już placówkach na terenie ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego rozstrzygnięty. W czwartek, 7 września beneficjenci symbolicznie podpisali umowy związane z rozstrzygnięciami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki temu prawie 15 mln zł – z unijnym wsparciem – przeznaczonych zostanie na 408 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych.

10 placówek opieki powstanie we Wrocławiu, a pozostałe w okolicznych miejscowościach m. in. Długołęce, Kobierzycach, Wiszni Małej, czy Oleśnicy. Nowe żłobki to okazja, by rodzice maluchów zyskali szansę na powrót do pracy.

– Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy to nasza instytucja, która ma pomagać Dolnoślązakom, którzy mają kłopoty w odnalezieniu się na rynku pracy. Cieszę się, że dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego, dedykowanym dla naszego województwa, ta pomoc obejmuje maluchów i ich rodziców. Bardzo często jest bowiem tak, że koszty związane z opłatą za żłobek, czy też zatrudnieniem niani są na tyle wysokie, że zniechęcają do podejmowania pracy. Niwelujemy te bariery. Co szczególnie ważne przyczyniamy się również, by żłobków i klubów malucha było po prostu więcej – mówi Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Fundusze na rozwój lub wyposażenie żłobków i klubów malucha to nowość w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Dolnego Śląska. Obecnie trafiły do 17 projektodawców, ale do dziś zapadła decyzja o realizacji w sumie 43 projektów wartych 40,7 mln zł.

– Za każdymi funduszami, niezależnie od ich wysokości kryje się cel. Ten jest bardzo ważny, bo pozwoli na powrót do aktywności zawodowej rodziców i opiekunów maluchów, którzy są bez pracy, a także chcą wrócić na rynek po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy też wychowawczym, mają jednak problem z zapewnieniem opieki dla swoich pociech. Dlatego w ramach projektów, realizowanych na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, opieka będzie bezpłatna lub będzie wiązała się z symboliczną opłatą 150-250 zł – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Fundusze w ramach unijnej dotacji przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie opieki świadczonej przez nianie. Wnioskodawcy pozyskane fundusze najczęściej przeznaczają na prace adaptacyjno-remontowe oraz zakup wyposażenia – mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do świadczenia opieki (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek, a także na wyposażenie placów zabaw), ale nie tylko. Dzięki dotacji z DWUP finansowane są bieżące koszty opieki nad dziećmi, wynagrodzenia opiekuna lub niani, przeszkolenie opiekunów, podniesienie kwalifikacji i kompetencji rodziców, którzy są bez pracy i mają małe dzieci. W żłobkach i klubach malucha prowadzone będą również dodatkowe zajęcia specjalistyczne m. in. z logopedą, psychologiem i fizjoterapeutą, a także rytmika.

Projekty konkursowe z ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (wartość 14,7 mln zł, dofinansowanie UE 12,4 mln zł:

 • Oleśnica – (wartość projektu 1,67 mln zł, beneficjent: „Pozytywne Inicjatywy– Edukacja” sp. z o.o.) W ramach projektu Pozytywny żłobek w Gminie Oleśnica do października 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 48 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 48 osób opiekujących się maluchami.
 • Oleśnica – (wartość projektu 1,48 mln zł, beneficjent: P.H.U. Hanna Justyna Jakubowska). W ramach projektu Leśny Skrzat ułatwia podjęcie pracy do sierpnia 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 21 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 30 osób opiekujących się maluchami.
 • Wrocław – (wartość projektu 1,14 mln zł, beneficjent: „Towarzystwo Wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu). W ramach projektu Żłobek „Twórcza kraina” do września 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 30 osób opiekujących się maluchami.
 • Miękinia, Wisznia Mała, Oleśnica, Oleśnica – gmina wiejska, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Sobótka, Długołęka, Czernica, Kobierzyce, Żórawina, Oborniki Śląskie, Trzebnica – (wartość projektu 1,01 mln zł, beneficjent: „Intrast” Dariusz Burawski). W ramach projektu Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego do marca 2019 r. będą finansowane koszty usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani – wsparcie dla 48 osób. Ponadto zostanie zaktywizowanych 8 opiekunów dzieci do lat 3.
 • Wrocław – (wartość projektu 997,6 tys. zł, beneficjent: Fundacja Conceptus). W ramach projektu Żłobek Wróbelek do października 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 20 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 30 osób opiekujących się maluchami. • Wrocław – (wartość projektu 941,8 tys. zł, beneficjent: „Dolina Smerfów” sp. z o.o.). W ramach projektu Smerfusie – nowa szansa dla rodziców do lipca 2019 sfinansowana zostanie działalność 36 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 36 osób opiekujących się maluchami.
 • Wrocław – (wartość projektu 905,6 tys. zł, beneficjent: Klaudine Klaudyna Cichocka-Volkov). W ramach projektu „Work-life balance” – Wyjątkowy żłobek dla świadomego rodzica do sierpnia 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 30 osób opiekujących się maluchami.
 • Wrocław – (wartość projektu 897,3 tys. zł, beneficjent: „Lupikowo” s.c. Aleksandra Nykiel, Iwona Pichlak, Monika Welz). W ramach projektu Czas na żłobek do sierpnia 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 25 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 25 osób opiekujących się maluchami.
 • Kąty Wrocławskie – (wartość projektu 803,1 tys. zł, beneficjent: Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii „Pro Salus” Małgorzata Wiktorek). W ramach projektu Radosne bąbelki do czerwca 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 25 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 25 osób opiekujących się maluchami.
 • Kąty Wrocławskie – (wartość projektu 780,7 tys. zł, beneficjent: BMI Group Łukasz Wiktorek). W ramach projektu Wesołe skrzaty! do czerwca 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 25 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 25 osób opiekujących się maluchami.
 • Długołęka – (wartość projektu 714 tys. zł, beneficjent: Fundacja Rozwoju Obywatelskiego). W ramach projektu Wesołe dzieci – Aktywni rodzice! do stycznia 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 20 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 20 osób opiekujących się maluchami.
 • Wrocław – (wartość projektu 667,4 tys. zł, beneficjent: „Niebieski Słoń” Małgorzata Dudkiewicz). W ramach projektu A KUKU – Kreatywna przestrzeń dla Twojego dziecka – poprawa sytuacji rodzinnej regionu poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do września 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 15 miejsc opieki. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 15 osób opiekujących się maluchami.
 • Wrocław – (wartość projektu 666,1 tys. zł, beneficjent: Joanna Lesicka „Sogitto”). W ramach projektu Żłobek – szansą na aktywizację przedsiębiorczych mam do grudnia 2018 r. sfinansowana zostanie działalność 21 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 21 osób opiekujących się maluchami.
 • Wrocław – (wartość projektu 618,6 tys. zł, beneficjent: „PWO” Iwona Dąbrowska). W ramach projektu Maluch w żłobku – rodzice w pracy do lipca 2018 r. sfinansowana zostanie działalność 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 30 osób opiekujących się maluchami.• Wrocław – (wartość projektu 606,5 tys. zł, beneficjent: „Domino” Joanna Rowińska). W ramach projektu Złote maluchy do sierpnia 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 21 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 21 osób opiekujących się maluchami.
 • Wrocław – (wartość projektu 505,1 tys. zł, beneficjent: Tomasz Garpiel „Pro-Publico”). W ramach projektu Witaj w klubie! Dziecięcym! do grudnia 2018 r. sfinansowana zostanie działalność 20 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 20 osób opiekujących się maluchami.
 • Wisznia Mała – (wartość projektu 233 tys. zł, beneficjent: Gmina Wisznia Mała). W ramach projektu Utworzenie na terenie Gminy Wisznia Mała miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, które przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet opiekujących się dziećmi w tym wieku do czerwca 2019 r. sfinansowana zostanie działalność 10 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zatrudnienia wśród 20 osób opiekujących się maluchami.

***Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Do tej pory dofinansowanie uzyskały 43 projekty m.in. w Bolesławcu, Kunicach, Wrocławiu, Oleśnicy, Karpaczu, Strzelinie, Świdnicy, Wałbrzychu, Zgorzelcu, Kątach Wrocławskich, Długołęce, Wiszni Małej, Jeleniej Górze, Osieku, Starych Bogaczowicach, Miękini, Jelczu-Laskowicach, Kątach Wrocławskich, Siechnicach, Sobótce, Długołęce, Czernicy, Kobierzycach, Żórawinie, Obornikach Śląskich, Trzebnicy, Głogowie, Miliczu i Jaworze.

To projekty warte 40,7 mln zł, dzięki którym w 39 placówkach – żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna, powstanie 898 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dodatkowo zapewniona będzie opieka 188 niań.Obecnie DWUP ogłosił kolejny konkurs na kwotę – 27,5 mln zł.

(MKO)

Powiązane artykuły