Dolnośląskie Forum Gospodarcze – bezpłatna konferencja w Zamku Książ

Dolnośląskie Forum Gospodarcze największa regionalna i bezpłatna konferencja gospodarcza skierowana do samorządów i biznesu. Przedsiębiorco, w piątek, 15 września 2017 roku, w godz. 8:30 – 16:30 w Zamku Książ w Wałbrzychu dowiesz się: jak rozwinąć firmę, skąd pozyskać środki na rozwój, jak za darmo i skutecznie reklamować się w internecie, jak przygotować się do kontroli skarbowej i kontroli PIP. Poznasz potencjał gospodarczy Dolnego Śląska, możliwości wsparcia dla firmy, warunki pomocy publicznej, zmiany w ochronie danych osobowych. Gość specjalny profesor Robert Gwiazdowski.

Gośćmi specjalnymi Dolnośląskiego Forum Gospodarczego będą profesor Robert Gwiazdowski – prawnik, komentator gospodarczy, doradca wielu polskich i zagranicznych firm, przewodniczący rady Centrum im. Adama Smitha oraz Grzegorz Baczewski – specjalista w tematyce rynku pracy i kwestii społecznych, Przewodniczący Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Sekretarz i członek Rady Dialogu Społecznego.

Dolnośląskie Forum Gospodarcze
Piątek, 15 września 2017 r., w godz. 8:30 – 16:30
Wałbrzych, Zamek Książ
Dolnośląskie Forum Gospodarcze – INFORMACJE O PAKIETACH
Dolnośląskie Forum Gospodarcze – REGULAMIN
Dolnośląskie Forum Gospodarcze – AGENDA
Dolnośląskie Forum Gospodarcze

Dolnośląskie Forum Gospodarcze to wydarzenie na najwyższym merytorycznym poziomie. W Zamku Książ w Wałbrzychu spotkają się podmioty gospodarcze, samorządy i instytucje otoczenia biznesu, aby omówić sytuację sektora mikro, małej i średniej przedsiębiorczości w regionie, a także możliwości rozwoju jego potencjału. Wydarzenie będzie miało charakter otwartego spotkania. Będzie szansą na pozyskanie wartościowych kontaktów ze środowiskiem biznesowym, a także okazją na dialog przedsiębiorców i władz lokalnych.. Ponadto na terenie Zamku Książ odbędzie się prezentacja najnowszych modeli Porsche.

W programie spotkania znajdą się panele informacyjne związane z potencjałem gospodarczym Dolnego Śląska, możliwościami wsparcia dla firmy, warunkami pomocy publicznej, zmianami w ochronie danych osobowych, regulacjami prawnymi dotyczącymi porozumień inwestycyjnych , zasadami skutecznej sukcesji, instrumentami zwrotnymi dla sektora MŚP, dialogiem społecznym, rolą regionów w Unii Europejskiej, umowami urbanistycznymi i umowami infrastrukturalnymi. Ponadto do wyboru ciekawy blok warsztatowy dotyczący: bezpiecznej sukcesji, kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, zmian w Ochronie Danych Osobowych a także zewnętrznych źródeł finansowania takich, jak kredyty, pożyczki, dofinansowania działalności z funduszy europejskich i programów rządowych.

Patronat Honorowy na dolnośląskim forum Gospodarczym objęli m.in.: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Miasta Wałbrzycha, Prezydent Miasta Świdnicy, Prezydent Miasta Jelenia Góra, Dolnośląska Izba Gospodarcza. Patronem Gospodarczym wydarzenia został Business Centre Club: Loża Dolnośląska.

Dolnośląskie Forum Gospodarcze – Agenda

8:00 – 8:30 – Rejestracja uczestników oraz prezentacja stoisk wystawców

8:30 – 16:30 – Prezentacja Porsche Macan – Porsche Centrum Wrocław Auto LELLEK Group

8:30 – Oficjalne otwarcie Dolnośląskiego Forum Gospodarczego

9:00 – 10:00  Partnerstwo publiczno-prywatne. Szansa, czy fikcja? – Robert Gwiazdowski, Centrum im. Adama Smitha

10:00 – 10:30 – Potencjał gospodarczy Dolnego Śląska: plany rozwoju województwa, nowe wyzwania stojące przed województwem dolnośląskim – Zbigniew Dynak, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

10:30 – 11:00 – Instrumenty dłużne, kapitałowe i mieszane dla dolnośląskiego sektora MŚP –  Marek Ignor, Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

11:00 – 12:00 – Dlaczego dialog społeczny jest wartością, którą należy  pielęgnować i co dla przedsiębiorców wynika z prowadzonego dialogu społecznego? – Grzegorz Baczewski, Konfederacja Lewiatan

 • Strony i najważniejsze mechanizmy dialogu społecznego
 • Realne korzyści dla pracodawców z prowadzonego poprzez Radę Dialogu Społecznego i Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego dialogu  społecznego – doświadczenia ostatniego roku
 • Jak przedsiębiorcy mogą włączyć się w budowanie i rozwijanie dialogu społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym?

12:00 – 13:00  Umowa urbanistyczna  i umowa infrastrukturalna w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego – szansa czy zagrożenie dla porozumień inwestorów z partnerami publicznymi – Krzysztof Kwaśniewicz, Kancelaria Radców Prawnych Casus Iuris

 • Aktualne regulacje prawne dotyczące porozumień inwestycyjnych
 • Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego – wprowadzenie
 • Umowa urbanistyczna : plan miejscowy dla inwestycji prywatnej w zamian za finansowanie lub realizację inwestycji publicznej
 • Inwestycja główna (prywatna) i inwestycje powiązane (publiczne)
 • Umowa urbanistyczna a możliwość realizacji inwestycji prywatnej bez obowiązującego planu miejscowego
 • Umowa infrastrukturalna oraz pojęcie nieruchomości w obszarze ulepszenia i nowa opłata infrastrukturalna

– Pomoc publiczna – zasady ubiegania się przez inwestorów realizujących nowe inwestycje – Anna Gosławska, Kancelaria Radców Prawnych Casus Iuris

 • Pojęcie pomocy publicznej
 • Przykłady występowania wsparcia publicznego na inwestycje
 • Czym jest nowa inwestycja w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
 • Wniosek o udzielenie pomocy i moment jego złożenia
 • Od czego uzależniona jest wysokość wsparcia w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

13:00 – 14:00 – LUNCH

14:00 – 16:00  – BLOK WARSZTATOWY

WARSZTAT A

SUKCESJA – JAK ZROBIĆ TO DOBRZE

Sprawne i efektywne przeprowadzenie procesu sukcesji istotnie zmniejsza obszary niepewności. Redukuje stres i napięcia powodujące konflikty obniżające efektywność i spójność organizacji. Eksperci wyjaśnią jak wykonać to zadanie  osiągając bezpieczeństwo, spokój i większą sprawność działania.

 1. Bezpieczna Sukcesja kluczem długoterminowego rozwoju. Jak istotnie zredukować obszary niepewności w trakcie i po przekazaniu firmy – Cezary Rutka, Prezes Zarządu Alnair Sp. z o.o.
 2. Sukcesja jakiej potrzebuję: zmiana formy prawnej, zmiana umowy spółki czy ułożenie świadomego planu dziedziczenia? Aspekty prawne – radca prawny Justyna Kujawa, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy
 3. Spłata wspólnika, spadkobiercy. Zachowek. Finansowe aspekty sukcesji – Mirosław Rogiewicz, Prezes Zarządu Protecta Sp. z o.o.

WARSZTAT B

PRZEDSIĘBIORCA W OBLICZU KONTROLI

 1. Przedsiębiorca  a  organy  Krajowej  Administracji Skarbowej – Barbara Basista, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 • Rola i zadania organów KAS w województwie dolnośląskim (aspekt obsługowy i kontrolny)
 • Nowe uprawnienia kontrolne  organów, uprawnienia i obowiązki   kontrolowanego
 • Obszary współpracy i  najczęstsze  płaszczyzny sporów
 1. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – Stanisław Kaczmarek, Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oddział Wałbrzych
 2. Zmiany w ochronie danych osobowych – dr Katarzyna Schmidt-Kwiecińska, Kancelaria Radców Prawnych dr P. Bojarski, dr K. Schmidt – Kwiecińska sp. partnerska

WARSZTAT C

PROMOCJA I WIZERUNEK FIRMY

 1. Biznes Odpowiedzialny Społecznie

Pociągi pełne Kultury – mecenat jako jedno z działań CSR – Katarzyna Odrowska, Koleje Dolnośląskie S.A.

2. Social Media jako źródło darmowej promocji – Kinga Rękawiczna, Media & Kreacja

WARSZTAT D

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – 25 lat dla rozwoju Dolnego Śląska – Remigiusz Lewicki, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
 • Działalność instytucji
 • Aktualnie realizowane programy
 1. Komercjalizacja innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych w ramach regionalnych bonów na innowacje i funduszy inwestycyjnych – Karolina Rudy, Koordynator Sieci Aniołów Biznesu Interior HUB
 • Komercjalizacja technologii
 • Fundusze inwestycyjne
 • Inkubatory przedsiębiorczości
 • Start-upy
 • Rozwój ekspansywnych MŚP
 • Bony na innowacje
 • Business model canvas
 • Coaching

16:00 – 16:30 – Podsumowanie Dolnośląskiego Forum Gospodarczego

Dolnośląskie Forum Gospodarcze  AGENDA