Marcin Kowalski walczy o innowacje dla biznesu

Regionalny Program Operacyjny to m.in. innowacje dla biznesu na Dolnym Śląsku. W ubiegłym tygodniu zainaugurowała działalność grupa robocza ds. przedsiębiorstw i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020.

Na pierwszym spotkaniu grupy wybrano jednogłośnie przewodniczącego. Został nim Marcin Kowalski z Konfederacji Lewiatan , wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.

Podczas pierwszego posiedzenia, omówiono najważniejsze cele i zadania oraz określono wstępną tematykę najbliższych spotkań. Kolejne posiedzenie  grupy będzie poświęcone najbliższym konkursom RPO dla przedsiębiorców.

W skład grupy wchodzą członkowie i zastępcy oraz obserwatorzy Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 – głównie przedstawiciele organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz instytucji otoczenia biznesu, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Do zadań grupy będzie należało m.in. wypracowywanie rekomendacji i opinii Komitetowi Monitorującemu RPO w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności, analizowanie stanu wdrażania RPO 2014-2020, popularyzowanie dobrych praktyk we wdrażaniu projektów dla biznesu na Dolnym Śląsku.

(Kris)

Powiązane artykuły