PIT roczny przez Internet

Mimo wątpliwości wielu podatników składanie deklaracji PIT przez internet zyskuje na popularności – z roku na rok coraz więcej osób rozlicza się z Urzędem Skarbowym online. Jakie są plusy takiego sposobu rozliczania podatków? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Andrzej Lazarowicz, specjalista ds. prawa gospodarczego wfirma.pl

Czy można złożyć PIT przez internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

fot. użyczone | Andrzej Lazarowicz prezes wfirma.pl

fot. użyczone | Andrzej Lazarowicz prezes wfirma.pl

Przesłanie deklaracji PIT przez Internet jest wbrew obawom wielu podatników całkowicie bezpieczne i nie wymaga dodatkowych opłat. Nie ma też konieczności wyrabiania bezpiecznego podpisu elektronicznego – bez niego osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą wysłać między innymi:

 • PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 • PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (podatek progresywny),

 • PIT-36L – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (podatek liniowy),

 • PIT-37 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,

 • PIT-38 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

 • PIT-39 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.,

 • PIT-4R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,

 • PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,

 • PIT-8C – informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,

 • PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Co należy zamieścić w deklaracji PIT składanej przez Internet?

Dane, o których podatnik, składający PIT przez internet, musi pamiętać, to między innymi:

 • imię i nazwisko,

 • datę urodzenia,

 • identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),

 • kwota przychodu w zeznaniu rocznym za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji.

Deklaracja PIT online a eDeklaracje

Żeby ułatwić podatnikom składanie deklaracji podatkowych przez internet, Ministerstwo Finansów umieściło na swojej stronie internetowej interaktywne formularze deklaracji podatkowych. Dzięki nim deklaracje można sporządzić szybko i precyzyjnie – wystarczy, że podatnik:

 • wejdzie na stronę systemu – eDeklaracje,
 • zainstaluje wtyczkę w zakładce Do pobrania,
 • pobierze odpowiedni formularz z zakładki Formularze i wypełnić zgodnie ze wskazówkami,
 • złożyć podpis pod formularzem i wpisać kwotę przychodu,
 • wysłać dokument,
 • pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) i przechowywać go wraz z dokumentacją księgową.

(Kris)

Powiązane artykuły