1 czerwca XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2016 r. w gmachu Sejmu w Warszawie odbędzie się posiedzenie XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczny temat przewodni sesji brzmi: Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. Do udziału zaproszono młodzież zainteresowaną działaniem na rzecz swojej społeczności lokalnej.

Uczniowie i uczennice ubiegający się o mandat posła mieli za zadanie znaleźć i podjąć działania zmierzające do zwiększenia znaczenia pamięci historycznej w społeczności lokalnej. Celem XXII sesji jest kształtowanie postaw patriotycznych, rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci i ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej.

Do projektu zgłosiło się 626 dwuosobowych zespołów. Uczniowie z zespołów, które przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące plany działań, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży.

XXII sesję poprzedziło posiedzenie komisji problemowej. Komisja złożona z 64 młodych parlamentarzystów, która obradowała 15 maja 2016 r. przygotowała projekt uchwały oraz trzy pytania do ministra edukacji narodowej. Pozostali posłowie – juniorzy – mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu uchwały 31 maja do godz. 21.00. W tym dniu wszyscy zakwalifikowani do SDiM uczestnicy będą mogli odwiedzić miejsca pamięci na terenie Warszawy.

Głównym organizatorem XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

(Kris)

 

Powiązane artykuły