2 mln na dotacje dla dolnośląskich rzemieślników

Coraz częściej szukamy produktów niszowych, unikatowych, robionych na indywidualne zamówienie. Szukamy odrębnego stylu, szukamy „rzemieślniczej roboty”, bo to wysoka jakość, dobry warsztat, doświadczenie wynikające z wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Dbałość o profesjonalizm usług i produktów, certyfikacja personalnych umiejętności to codzienność rzemieślników.

– Jednak rzemiosło, aby utrzymać się na rynku, sprostać wymaganiom i być konkurencyjne musi rozwijać się technologicznie, potrzebuje nowych maszyn, technologii, wprowadzać innowacyjność do swojej pracy. Bez zewnętrznego wsparcia będzie wypierane z życia gospodarczego – mówi Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Od 5 października rzemieślnicy mogą składać wnioski w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na dofinansowanie swoich projektów inwestycyjnych związanych z unowocześnieniem lub zmianą rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług.

– Zależy nam na tym, aby rzemiosło było atrakcyjną formy działalności biznesowej. Dlatego ważne jest wspieranie ich działalności, wzmacnianie stabilności, zdolności do inwestycji i zatrudniania. Na Dolnym Śląsku zarejestrowanych jest ponad 2000 rzemieślników. To znacząca ilość małych przedsiębiorstw. Dla wielu dotacja unijna może być szansą na rozwój, na zbudowanie swojej pozycji na rynku wyspecjalizowanej produkcji, czy usług. Na dofinansowanie dolnośląskiego rzemiosła przeznaczyliśmy ponad 2 mln zł. W naszym regionie jest wielu rzemieślników, którzy osiągnęli już swoją rozpoznawalną markę, a kolejni niebawem ją osiągną m.in. dzięki dotacji na maszyny, urządzenia, czy też opanowanie nowych technologii. Mam nadzieję, że połączenie tradycji z innowacyjnymi rozwiązaniami wzmocni pozycję i konkurencyjność rzemieślników, bo rzemiosło to unikalne umiejętności i profesjonalizm – dodaje Renata Granowska.

Na co i dla kogo dotacja?

W ramach konkursu (schemat 1.5.A) dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne realizowane przez rzemieślników w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Projekty muszą dotyczyć wdrożenia innowacji produktowej i procesowej MŚP rozumianej jako unowocześnienie bądź zmianę rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub też sposobu świadczenia usług. Zakres projektu musi być powiązany z dziedziną rzemiosła, której dotyczy świadectwo kwalifikacji zawodowej rzemieślnika. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa – rzemieślnicy z województwa dolnośląskiego. Wyróżnikiem działalności rzemieślniczej jest konieczność posiadania przez rzemieślnika formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy – rzemieślnicy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są jednocześnie rzemieślnikami – zgodnie z USTAWĄ o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r.

Zasady finansowania projektu

Maksymalna wartość projektu to 50 000 zł. Poziom dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowanych. Projekt musi być zrealizowany w okresie 18 miesięcy.

Termin składnia wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać od 5 października do 7 grudnia br. Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR i przesyła w wersji elektronicznej i papierowej do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informacje o konkursie

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl

(Kris)

Powiązane artykuły