5 milionów Euro na odpady

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów odpadowych.

Do 18.07.2014 r. trwa nabór wniosków o unijne dofinansowanie projektów z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Tym razem do wykorzystania jest 5 mln euro z Funduszu Spójności. Wnioski należy składać w terminie od 18.06.2014 r. do 18.07.2014 r: do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro; do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro (według kursu euro określonego w regulaminie konkursu).

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 18 lipca 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/ip803472-1/wp-content/themes/twojbiznes24/partials/article-related.php on line 17