Rozwijamy potencjał naszego regionu

Z Robertem Jagłą, Prezesem Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, o  niesłabnącym zainteresowaniu Dolnośląskim Plebiscytem Gospodarczym „Gwiazdy Biznesu”, budowaniu oferty dopasowanej do potrzeb przedsiębiorców z Dolnego Śląska i nie tylko oraz o działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

– Przed nami Gala Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2021”. To już siódma edycja tego konkursu. Czy Gwiazdy wciąż kuszą przedsiębiorców swoim blaskiem?

– Pandemia nie osłabiała zainteresowania przedsiębiorców plebiscytem. Konkurs wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń gospodarczych w regionie. W tym roku do rywalizacji zgłosiło się blisko 50 podmiotów. Wśród zgłoszeń aż 10 to zgłoszenia od Jednostek Samorządu Terytorialnego, aspirujących do miana Samorządu Przyjaznego Biznesowi. Ubiegły rok był niewątpliwie bardzo trudny dla przedsiębiorców, a tym samym dla gospodarki w skali makro. Immanentną cechą pandemii jest szeroko pojęta zmiana, zauważalna również w naszym plebiscycie. Oprócz dotychczasowych kryteriów oceny, zastosowaliśmy kryterium dodatkowe, w którym pytamy o wpływ pandemii Covid-19 na sytuację podmiotu oraz spoglądamy na poziom wsparcia zewnętrznego, jakie podmioty uzyskały na walkę ze skutkami pandemii. Wśród stałych kryteriów oceny pod uwagę wzięliśmy przede wszystkim sytuację finansową, realizowane inwestycje, innowacyjne rozwiązania, konkurencyjność na rynku, plany rozwojowe i działania w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie.

– Jak sam Pan zauważył, ubiegły rok był ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Oferta Funduszu Regionu Wałbrzyskiego okazała się wręcz skrojona na miarę potrzeb biznesu.

– Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w 2020 roku rozdysponował blisko 165 milionów złotych wsparcia dla przedsiębiorców, co warto podkreślić, z całego kraju. Największym zainteresowaniem cieszyły się pożyczki płynnościowe, inwestycyjne oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki finansowe najczęściej były przeznaczane na: wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno-prawne i handlowe przedsiębiorcy, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty, wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorcy oraz zakup środków trwałych. Przedsiębiorcy kupowali najczęściej specjalistyczne maszyny i urządzenia produkcyjne, środki transportu, nieruchomości lub grunty.

W minionym roku FRW realizował unijne i rządowe programy pożyczkowe na terenie wszystkich województw. Poprawa efektywności energetycznej była obszarem zainteresowania przedsiębiorców. Wsparcie w wysokości 11 mln 077 tys. 785 zł, przedsiębiorcy przeznaczali na zakup niskoemisyjnych środków transportu, fotowoltaikę, wymianę: źródła energii, kotła i instalacji grzewczej, stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia; ocieplenie budynku i dachu czy modernizację linii produkcyjnej. Realizowaliśmy aż 17 programów w tym projekt „Wskocz do sieci”, dotyczący rozwoju rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na rynku komercyjnym.

Poza Dolnym Śląskiem szczególnie aktywnie działają Państwo na terenie województwa zachodniopomorskiego.

– W tym roku podpisaliśmy umowę z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz na wsparcie firm dotkniętych pandemią. Pożyczka Miejska jest adresowana do organizacyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, posiadających  osobowość prawną, towarzystw budownictwa społecznego (TBS) oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Finasowanie obejmuje projekty z zakresu rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, czy zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich zespołów, w tym części wspólnych m.in. poprzez ich dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pula środków to aż 4 mln zł. Pożyczka Płynnościowa z kolei ma stanowić wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, działających w sektorach szczególnie dotkniętych w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia, i inne). Dla obu pożyczek główne parametry są atrakcyjniejsze niż ich odpowiedniki na rynku komercyjnym.

Wracając na Dolny Śląsk, udowadniają Państwo, że instytucja niepełniąca funkcji pośrednika finansowego to też partner dla Państwa. Czego oczekują Państwo w ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu?

– Sygnowanie porozumienia o współpracy to początek pracy na rzecz rozwijania potencjału naszego regionu. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się organizować przedsięwzięcia, które będą popularyzowały tworzenie firm i miejsc pracy na Dolnym Śląsku. Mam tu na myśli seminaria, konferencje czy cykliczne spotkania dyskusyjne, które będą służyły przekazywaniu informacji o innowacyjnych rozwiązaniach organizacyjnych oraz dobrych praktykach w działalności gospodarczej, prowadzonej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Pierwsze wspólne działanie już za nami  to współpraca merytoryczna w zakresie wspominanego na początku Plebiscytu „Gwiazdy Biznesu”. Reprezentująca Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz, prof. UEW przyjęła nominację do grona członków Kapituły Plebiscytu. Jako ekspert w dziedzinie biznesu odpowiedzialnego społecznie służyła nam wiedzą i doświadczeniem w zakresie promocji i wdrażania jego kluczowych celów w podmiotach z sektora mikro małej i średniej przedsiębiorczości.

Zatrzymajmy się na chwilę przy społecznej odpowiedniości biznesu. Są Państwo bowiem przykładem instytucji, której bliska jest CSR-owa wrażliwość.

– To istotny aspekt naszej działalności. Nie sposób pominąć potrzeby społeczności, w której działamy od blisko 30 lat. W ciągu roku wspieramy kilkadziesiąt inicjatyw. Pomagamy, jak umiemy  tym, którzy potrafią zarazić nas swoją pasją i przekonać, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak było w przypadku Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego, którego wyprawa do Turcji zaowocowała odkryciem 100-metrowej studni, nazwaną na nasza cześć „Studnią FRW”.

Co czeka Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w najbliższej przyszłości?

– Portfolio naszych projektów poszerzymy o wsparcie skierowane do pracowników sektora budowlanego. Projekt pn. „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego” adresowany jest do MŚP z całego kraju. Już niebawem w naszych mediach społecznościowych przedstawimy Państwu jego szczegóły.

Dziękuję za rozmowę. 

Agnieszka Humen-Kłyza

Powiązane artykuły