„Gwiazdy Biznesu” czekają. Weź udział w rywalizacji!

Prowadzisz działalność gospodarczą, zarządzasz instytucją lub organizacją? Działasz etycznie, a Twój podmiot wyróżnia się, osiąga świetne wyniki, wprowadza innowacje lub jest skupiony na działalności społecznej? Jeśli TAK, to zgłoś się do udziału w 8. edycji Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”. Do rywalizacji zaprasza Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 9 września 2022, a wszelkie informacje dostępne są na stronie www.gwiazdybiznesu.com.pl.

Od początku czerwca Fundusz Regionu Wałbrzyskiego przyjmuje zgłoszenia do 8. edycji Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”. O nagrodę mogą ubiegać się przede wszystkim przedsiębiorstwa, samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, Instytucje Otoczenia Biznesu, które wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarki województwa dolnośląskiego oraz wspierają przedsiębiorczość.

Plebiscyt gospodarczy „Gwiazdy Biznesu 2022” ma wyłonić przede wszystkim najlepsze najlepiej j rozwijające się mikro, małe i średnie firmy, które swą siedzibę lub oddział mają na Dolnym Śląsku. Ocenie podlegać będą m.in. wyniki finansowe, inwestycje oraz działania z zakresu biznesu odpowiedzialnego społecznie. Wyróżnione zostaną także instytucje wspierające przedsiębiorców oraz samorządy, które podejmują działania nakierowane na pozyskanie oraz wsparcie inwestorów i realizują projekty promujące aktywność biznesową.

Oceniane będą aktywności podejmowane w 2021 roku.

Po raz ósmy Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nagrodzi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które wnoszą znaczący wkład w rozwój gospodarki województwa dolnośląskiego. Innowacyjne rozwiązania, zaangażowanie, działania na rzecz interesów społecznych, konkurencyjność, zrównoważony rozwój ekonomiczny, odpowiedzialność w biznesie to tylko niektóre z aspektów, które nagradzamy statuetką Gwiazd Biznesu – podkreśla Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, pomysłodawca Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”. – Gwiazdy Biznesu 2022 będą miały szczególny wymiar w tym roku. Wspólnie z przedsiębiorcami będziemy mieli przyjemność świętować 30-lecie Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Przy okazji okrągłego jubileuszu podziękujemy za zaufanie, jakim obdarzają naszą instytucje na co dzień przedsiębiorcy. To niewątpliwie nasz największy sukces – dodaje.

W tegorocznej edycji „Gwiazd Biznesu” statuetki przyznawane będą następujących kategoriach:

⭐Mikro Biznes

⭐Mikro Firma

⭐Mała Firma

⭐Średnia Firma

⭐Podmiot Ekonomii Społecznej

⭐Biznes Odpowiedzialny Społecznie

⭐Instytucja

⭐Samorząd Przyjazny Biznesowi

⭐Osobowość

Rekrutacja uczestników do Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2022” jest całkowicie bezpłatna. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów w związku ze startem w rywalizacji, ani też w związku z uczestnictwem w Gali Finałowej.

Wyboru wszystkich laureatów, na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, dokona Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych przedstawicieli podmiotów gospodarczych i instytucji, które do współpracy zaprosił Fundusz regionu Wałbrzyskiego.

Zwycięzców Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2022”poznamy w piątek, 7 października 2022 w Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Regulamin oraz wszystkie ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.gwiazdybiznesu.com.pl.

Powiązane artykuły