Abolicja z ZUS tylko do 15 stycznia!

W połowie stycznia mija termin, do kiedy osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wnioskować o umorzenie należności wobec ZUS.

Dotyczy to zobowiązań powstałych w latach 1999-2009.

Ustawa abolicyjna sprzed dwóch lat pozwala na umorzenie nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i na fundusz pracy. Okres, którego dotyczy jest całkiem spory, gdyż wlicza się od 1 stycznia 1999 roku aż do 28 lutego 2009 roku.

Według szacunków urzędników, w całym kraju z abolicji może skorzystać nawet 400 tysięcy osób prowadzących działalność gospodarczą. W najczęstszych przypadkach są to osoby prowadzące jednoosobową działalność.

W samym Wrocławiu wpłynęło już ponad 4 tysiące wniosków o umorzenie należności. Żeby móc skorzystać z przysługującego prawa wystarczy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie internetowej ZUS.

O wprowadzenie przepisów zabiegały w ostatnich latach różne organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Motywowały to faktem, że w latach 1999-2009 przedsiębiorcy bazowali na złej interpretacji przepisów i płacili niższe składki. Średnio wobec każdego z nich zaległości wobec ZUS wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Ustawa abolicyjna obejmuje osoby, które podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Dotyczy to: osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórców lub artystów, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich.

(seb)

Powiązane artykuły