Będzie dotacja na wymianę kotłów?

Gmina Szczawno-Zdrój wraz z partnerskimi samorządami: gminą Czarny Bór, Gminą Miejską Kamienna Góra, Gminą Kamienna Góra, Gminą Stare Bogaczowice złożyła wniosek do ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej pod nazwą „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych”.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.  To jeszcze nie koniec procedury dotyczącej otrzymania dofinansowania, także musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, wyniki będą znane z początkiem roku, ale wstępna, pozytywna ocena nastają optymistycznie.

W ramach pozyskanej dotacji ponad 100 gospodarstw będzie mogło zmienić ogrzewanie z tradycyjnego, węglowego – na ekologiczne. Poziom dofinansowanie to aż 75 %.

MaJa

Powiązane artykuły