Bezpieczne wakacje z Rogatkiem

Udane wakacje to bezpieczne wakacje! W tym roku lato z pewnością będzie inne niż zwykle, nie oznacza to jednak, że całkowicie zrezygnujemy z wakacyjnych wypraw. To przecież w wakacje najczęściej wyjeżdżamy całą rodziną. By podróż pociągiem była bezpieczna i przyjemna, pamiętaj o przestrzeganiu kilku ważnych reguł. Można je poznać dzięki „Kampanii Kolejowe ABC” – poprzez zabawę połączoną z nauką. Urząd Transportu Kolejowego przedstawia 7 zasad bezpiecznego podróżowania w wakacje.

7 zasad bezpiecznego podróżowania:

  • Na peronie i w pociągu przestrzegaj wszystkich nakazów i zakazów (np. noś maseczkę w pociągu i na dworcu).
  • Przechodząc przez tory w wyznaczonym miejscu, upewnij się, czy z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg. W tym czasie nie korzystaj ze słuchawek.
  • Czekając na pociąg, nie zbliżaj się do krawędzi peronu.
  • Pamiętaj, by nie zostawiać bagażu bez opieki.
  • Zachowaj szczególną ostrożność podczas wsiadania do pociągu i wysiadania z niego.
  • Nie wychylaj się przez okno w trakcie jazdy pociągiem.
  • Stosuj zasadę ograniczonego zaufania, nie przyjmuj poczęstunku od współpasażerów.

Zasady te można znaleźć w materiałach przygotowanych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC”, dostępnych na stronie www.kolejoweabc.pl. Każde dziecko znajdzie na niej coś interesującego. W zakładce „Materiały edukacyjne” dostępne są kreatywne kolorowanki, lekcje interaktywne oraz odcinki popularnych dziecięcych programów telewizyjnych „Twoja kolej” i „Myszka w paski”. Z kolei w zakładce „Peronowo” można znaleźć quizy edukacyjne i wszystkie spoty z nosorożcem Rogatkiem, bohaterem „Kampanii Kolejowe ABC”. Na stronie zamieszczone są także linki do gry na smartfony – „Kolejowe ABC”, dostępnej do pobrania bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store.

Prawa pasażerów

Warto pamiętać, że w każdym przypadku, w którym podróż przebiegła nieprawidłowo, pasażerowie mogą złożyć reklamację do przewoźnika i domagać się od niego rekompensaty, np. zwrotu części ceny biletu lub dodatkowo poniesionych kosztów. Na nieprawidłowe funkcjonowanie systemu kolejowego można poskarżyć się do Prezesa UTK.

Pasażerowie, którzy chcą złożyć skargę lub reklamację, w pierwszej kolejności powinni kontaktować się z przewoźnikiem. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, mogą skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości e-mail na adres: pasazer@utk.gov.pl. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyjmuje również zgłoszenia podróżnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W tych sprawach można skontaktować się za pomocą formularza internetowego, wiadomości e-mail na adres bezpieczenstwo@utk.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 749 15 85.

„Kampania Kolejowe ABC” realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, propagująca zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wszystkie materiały dostępne są na stronie www.Kolejoweabc.pl.

MaJa

Powiązane artykuły