Biznesowa plejada gwiazd

Po raz siódmy organizatorzy Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu” nagrodzili najlepszych przedsiębiorców, samorządy, instytucje oraz osobowości. W gronie laureatów znaleźli się: Biuro Rachunkowe Credo Justyna Dachowska, Business Improvement Solutions Michał Kuchta, TR Polska Sp. z o. o., Towarzystwo Eksploatacji Surowców Mineralnych Sp. z o. o. Sp. K., Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”, Sitech Sp. z o. o., Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, Gmina Strzelin oraz Piotr Krupa, Prezes Zarządu KRUK S.A.

Laureatów „Gwiazdy Biznesu 2021” Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zaprezentował podczas gali finałowej w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Gwiazdą wieczoru był zespół „Poparzeni Kawą Trzy”. Dziewięć statuetek wykonanych przez Dorotę Dziekiewicz-Pilich, autorkę m.in. prestiżowego Fryderyka znalazło swoich właścicieli w piątek, 15 października 2021 roku.

Ubiegły rok, który ocenialiśmy w formularzach aplikacyjnych był dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców, a mimo to poziom zgłoszeń, zarówno w aspekcie ich ilości, jaki i jakości okazał się wysoki. W trudnych warunkach dolnośląskie firmy instytucje i samorządy rozwijają się i realizują inwestycje Takie podmioty nagradzamy i chcemy promować – podsumowuje Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, pomysłodawca i organizator Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”.

Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczy „Gwiazdy Biznesu” organizowany jest przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz spółkę FRW Media Group. W tym roku Mecenasem Głównym wydarzenia został Bank Gospodarstwa Krajowego.

Inicjowanie oraz realizacja działań służących wzrostowi gospodarczemu i rozwojowi przedsiębiorstw jest obszarem szczególnego zaangażowania Banku Gospodarstwa Krajowego. Idea Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu” jest bliska naszej filozofii działania. Rozwój przedsiębiorczości jest jednym z najważniejszych filarów naszej strategii, w której finansujemy potrzeby rozwojowe i płynnościowe przedsiębiorstw – wyjaśnia Przemysław Cieszyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W gronie mecenasów znalazły się również Toyota Motor Manufacturing Poland oraz Turbojulita Sp. z o.o. – europejski lider w regeneracji.

Zostaliśmy Mecenasem kategorii Biznes Odpowiedzialny Społecznie, gdyż od początku funkcjonowania firmy stosujemy zasady etyki w relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi, społecznością lokalną, klientami oraz w odniesieniu do środowiska naturalnego starając się zasłużyć na miano dobrego obywatela społeczności lokalnej – wyjaśnia Dariusz Mikołajczak, Prezes Zarządu Toyota Motor Manufacturing Poland.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Świdnicy, Prezydent Miasta Wałbrzycha.

W tym roku laureatów „Gwiazd Biznesu” wyłoniono spośród blisko 50 zgłoszeń. Tytuł Osobowości przyznano Piotrowi Krupie, który odpowiada za sukces, w tym ekspansję na Europę, Grupy Kruk S.A.

Oceny zgłoszeń dokonywała Kapituła Konkursu, która złożona jest z niezależnych przedstawicieli znaczących w regionie firm, instytucji otoczenia biznesu oraz samorządowców. Jej obradom przewodniczył Artur Mazurkiewicz – Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców – regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Do Kapituły zostali zaproszeni: Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski, Wojcich Murdzek – Poseł Na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha, Beata Moskal-Słaniewska – Prezydent Świdnicy, Robert Jagła – Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Zdzisława Leszczyńska-Chruścik – Członek Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Zbigniew Kaczorowski – Przewodniczący Komitetu Regionalnego Funduszu Regionu Wałbrzyskiego,  Sławomir Hunek – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Grzegorz Górski – Manager / LCO General Affairs Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., Zbigniew Szczygieł – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Ryszard Sobański – Prezes Zarządu Sudeckiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Artur Mazurkiewicz – Prezes Zarządu Związku Dolnośląscy Pracodawcy, Krzysztof Witek – Prezes Zarządu Turbojulita Sp. z o.o.

O zainteresowaniu Plebiscytem świadczy nie tylko liczba gości, którzy uczestniczyli w Gali Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu”, ale również liczba obserwujących relację online, która publikowana była na stronie www.gwiazdybizesu.com.pl oraz w mediach społecznościowych.

Dolnośląski Plebiscyt Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu 2021” – LAUREACI

 

⭐️MIKRO BIZNES

Biuro Rachunkowe Credo Justyna Dachowska – I miejsce Willa Kwiaty Polskie – II miejsce                                                                                                                                                                                                                                        Kreska Ewelina Staniszewska – Mazur – III miejsce

⭐️MIKRO FIRMA

Business Improvement Solutions Michał Kuchta – I miejsce Coloseum Pro Sp. z o.o. – II miejsce Awartech Sp. J. A Chmielewska, A Petyniak – III miejsce

⭐️MAŁA FIRMA

TR Polska Sp. z o.o. – I miejsce Droplo Sp. z o.o. – II miejsce Anek Sp. J. A. i K. Szarżanowicz – III miejsce

⭐️ŚREDNIA FIRMA

Towarzystwo Eksploatacji Surowców Mineralnych Sp. z o.o. Sp. K – I miejsce Domino Polska Sp. z o.o. – WYRÓŻNIENIE

⭐️PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ

ZAZ Victoria – I miejsce Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna – II miejsce Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Panato  – III miejsce

⭐️BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

Sitech Sp. z o.o. – I miejsce Droplo Sp. z o.o. – WYRÓŻNIENIE

⭐️INSTYTUCJA

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki – I miejsce Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. – II miejsce Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – III miejsce

⭐️SAMORZĄD PRZYJAZNY BIZNESOWI

Gmina Strzelin – I miejsce Gmina Miejska Głogów – II miejsce Gmina Długołęka – III miejsce

⭐️OSOBOWOŚĆ

Piotr Krupa – Prezes Zarządu KRUK S.A.

 

 

 

Powiązane artykuły