Co ustawa zmienia w działalności leczniczej?

Zmiana ustawy o działalności leczniczej to powód, dla którego krajowi eksperci i praktycy w zakresie prawa ochrony zdrowia, czyli doktor Maciej Dercz i mecenas Tomasz Rek przyjechali dziś do Zamku Książ. Prowadzą tu sympozjum dla przedstawicieli publicznych i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich, a także radców prawnych.

Sympozjum „Skutki zmian ustawy o działalności leczniczej. Konsekwencje prawne i finansowe dla podmiotów leczniczych oraz podmiotów tworzących” zorganizowała spółka FRW Media Group. Partnerem Głównym spotkania jest oddział dolnośląski Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej „STOMOZ”. Kilkugodzinne wykłady uroczyście otworzyli dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha oraz Iwona Mazur, Prezes Zarządu „STOMOZ-u”.

Wykładowcy to krajowi eksperci i praktycy w zakresie obsługi prawnej podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia, autorzy i współautorzy licznych publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia. Dr Maciej Dercz skupi się przede wszystkim na zmianach ustawy o charakterze ogólno-organizacyjnym, dotyczących podmiotów leczniczych, w tym zmianach w zakresie SPZOZ-ów i procedur ich kontroli.

Mec. Tomasz Rek powie z kolei o pozostałych zmianach dotyczących zwłaszcza zagadnień związanych z sytuacją podmiotów wykonujących działalność leczniczą w sferze ekonomiczno-finansowej, ubezpieczeniowej, rejestrowej. Podejmie również temat medycznego prawa pracy oraz indywidualnych praktyk zawodów medycznych i oraz przepisów związanych z prawami pacjenta.

partnerzy

Powiązane artykuły