Dolnośląskie Forum Gospodarcze 2019 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dolnośląskie Forum Gospodarczego 2019 – REGULAMIN

PROGRAM

WIĘCEJ INFORMACJI

Nazwa firmy/Instytucja:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Adres email:

NIP:

Ulica:

Numer:

Miejscowość

Kod:

Nr telefonu:


Deklaracja

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem Dolnośląskiego Forum Gospodarczego i akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym do celów organizacji, prowadzenia, promocji oraz informacji dotyczących Dolnośląskiego Forum Gospodarczego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) i telefoniczną do celów informacyjnych i marketingowych. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych oraz, że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem

Powiązane artykuły