Złóż wniosek o dodatek solidarnościowy

Wniosek o dodatek solidarnościowy już na portalu PUE ZUS. O pieniądze mogą wnioskować osoby, które po 15 marca 2020 roku straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19. Wysokość dodatku wynosi 1400 zł i można go dostać maksymalnie 3 razy.

W ciągu dwóch dni do ZUS wpłynęło blisko 6,8 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy. Na Dolnym Śląsku zostało do ZUS wysłanych 521 wniosków w tym 104 w Legnicy, 160 w Wałbrzychu i Wrocławiu 257. O świadczenie w ramach dodatku można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

– Dzięki temu szybko będziemy mogli wypłacić pieniądze. Przestrzegam, że papierowe wnioski nie będą przyjmowane. – mówi Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeżeli ktoś do tej pory nie ma swojego konta na PUE ZUS może je założyć podczas wizyty w ZUS lub online korzystając z profilu zaufanego lub poprzez bankowe konto, gdyż większość banków ma w swojej ofercie taką usługę. – dodaje.

O wypłatę mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku.

– Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia br. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek, więc jeśli ktoś złoży wniosek w czerwcu dostanie wypłatę trzy razy, ale jeśli wniosek wpłynie do nas w sierpniu to będą to jednorazowe pieniądze. – dodaje Kowalska-Matis.

Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składki zdrowotne. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia br. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Na stronie internetowej ZUS jest dostępna instrukcja wypełnienia wniosku oraz zestaw podstawowych pytań i odpowiedzi związanych z dodatkiem.

Od 1 kwietnia 2020 do 22 czerwca 2020 r. do godz. 9:00 złożono 4.329.840 (elektronicznie 2.346.684, w wersji papierowej 1.983.156) wniosków o pomoc z Tarczy, w tym:

  • 6 889 – wnioski o dodatek solidarnościowy,
  • 2 017 283 – wnioski o zwolnienie ze składek,
  • 1 808 299 – wnioski o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, w tym 762778 wniosków za kolejne okresy,
  • 250 767 – wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, w tym 168935 wniosków za kolejne okresy,
  • 70 283 – wnioski o ulgi (odroczenie składek, rozłożenie zaległości na raty),
  • 5 884 – wnioski o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę,
  • 2 449 – wnioski o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie umowy o odroczenie terminu płatności składek.

Więcej informacji: TUTAJ.

MaJa

Powiązane artykuły