Dofinansowanie dla świdniczan

Miasto Świdnica, wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej, przystąpiło do przygotowania wspólnego wniosku o przyznanie dotacji unijnej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym na bardziej przyjazne  środowisku źródła ciepła.

Wszystkich świdniczan zainteresowanych zasadami udzielania dotacji w ramach projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej”, organizatorzy projektu zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 13 grudnia o godz. 16:30 w sali narad USC w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49.

Przypomnijmy, że w ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie modernizacji  systemów grzewczych takich jak: wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. Organizatorzy przewidują, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację na poziomie ok. 70% wydatków podlegających refundacji, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym wartości dofinansowania mogą ulec zmianie.

Deklaracje można złożyć za pośrednictwem Internetu, korzystając z adresu http://swidnicagmina.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Aby móc złożyć deklarację drogą elektroniczną w pierwszej kolejności osoby zainteresowane będą musiały uzyskać hasło, które udostępniać będzie pracownik Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pod adresem e-mail: infrastruktura@um.swidnica.pl lub telefonicznie – 74/ 856 28 80. Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w pokoju 313 oraz na stronie www.um.swidnica.pl w zakładce „Kawka – mądrze ogrzewamy w Świdnicy”. Deklaracje należy składać do 31 grudnia.

AnPl

Powiązane artykuły