Dolnośląskie MŚP mogą zyskać nawet 100 tysięcy!

Wysoki poziom rozwoju gospodarczego wspierany przez dostęp do szerokiego zaplecza naukowego sprawia, że Dolny Śląsk od wielu już lat jest jednym z liderów innowacyjności w kraju. Dolnośląscy przedsiębiorcy nie boją się sięgać po nowoczesne technologie, a teraz mają szansę na pozyskanie środków, które sfinansują ich rozwój.

„Bon na innowacje! Innowacyjność = Konkurencyjność!”

26 lipca br. Dolnośląscy Pracodawcy, regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan ogłosił rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu Bon na innowacje. Jego beneficjenci zyskają nawet 100 tys. zł. Kwota ta pokryje 85% środków kwalifikowalnych poniesionych w związku z pracami B+R. Projekt przewiduje także wsparcie merytoryczne dla przedsiębiorców, obejmujące m.in. wstępną ocenę możliwości dofinansowania projektu, poszukiwanie kompetentnych zespołów naukowych do współpracy, spełnianie formalnych warunków ubiegania się o grant. Treść ogłoszenia znajduje się tutaj: www.innowacje.dp.org.pl/ogloszenie-o-rozpoczeciu-naboru-wnioskow-o-bon-na-innowacje/.

Dlaczego warto?

Pomysł na zwiększenie produktywności, ulepszenie produktu czy usługi to nie wszystko. Każdy przedsiębiorca, który dąży do zastosowania nowoczesnych technologii, musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest znalezienie ośrodka, który zbada pomysł i opracuje najlepsze rozwiązania. Korzystanie z wiedzy i zaplecza technologicznego placówek B+R jest kosztowne, a realne korzyści, jakie niesie opracowanie i wykorzystanie innowacji, wymagają ubiegania się o ochronę własności przemysłowej w postaci patentu. Projekt „Bon na innowacje! Innowacyjność = Konkurencyjność” został stworzony po to, by znieść wszystkie te bariery. Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoje produkty lub procesy, zyskają wsparcie w poszukiwaniu ośrodka naukowego, będą mogli z jego pomocą przetestować lub opracować swój innowacyjny pomysł, a po zakończonych pracach otrzymają zwrot 85% wartości podjętej inwestycji.

Do kogo kierowany jest projekt?

W projekcie może wziąć udział każde mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, posiadające siedzibę lub oddział na terenie Dolnego Śląska, które nie otrzymało wcześniej wsparcia w ramach projektu Bon na innowacje.

Co zrobić, by otrzymać Bon na innowacje?

To proste. Wystarczy zarejestrować się na platformie www.dolnoslaskieinnowacje.pl. Rejestracja jest bezpłatna i nie zobowiązuje do skorzystania z projektu. Następnie dzięki narzędziu Sprawdź Swoją Innowację można zweryfikować własny pomysł. Kolejny krok to znalezienie jednostki B+R samodzielnie, przy pomocy narzędzia automatycznie łączącego z ośrodkami lub z pomocą eksperta. By stanąć w konkursie o grant, należy wypełnić wniosek między 27 sierpnia a 10 września 2018 r. i złożyć go w wersji papierowej i elektronicznej w siedzibie organizacji Dolnośląscy Pracodawcy.

AnPl

Powiązane artykuły