Dolny Śląsk atrakcyjnym rynkiem pracy

Ponad 100 tys. cudzoziemców pracuje na Dolnym Śląsku. Tylko 3 tysiące z nich prowadzi własne firmy, pozostali są zatrudnieni na umowach o pracę i umowach zlecenia. W większości są to obywatele Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Rosji. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowani są pracownicy z 180 krajów z całego świata

 

W porównaniu do roku 2021 ilość legalnie zatrudnionych obcokrajowców tylko na Dolnym Śląsku wzrosła o prawie 20 tysięcy. W kraju o prawie 250 tys.

 

W porównaniu do poprzedniego roku mamy o 600 firm więcej, które prowadzą osoby z innym niż 

polski paszport – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na dolnym Śląsku.   – Oczywiście podawane przeze mnie dane dotyczą tylko osób legalnie zatrudnionych, czyli takich, od których pensji są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne – dodaje.

 

Rzeczniczka wyjaśnia, że w rejestrach ZUS nie są ujęci zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowy, od których nie istnieje obowiązek odprowadzania składek do ZUS lub pracujących „na czarno”.

– Co ciekawe, z roku na rok wzrasta ilość pracujących u nas Hindusów. Rok temu we wrocławskich firmach zatrudnionych było 818 Hindusów, obecnie już 1104 – podaje Kowalska-Matis.

 

Według rzeczniczki wśród 103 612 ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców w województwie dolnośląskim 82 957 (2021 – 66 638) to obywatele Ukrainy.

Z tej liczby:

 • 57,4 tys. (2021 – 45,4 tys.) jest zatrudnionych w firmach podlegających pod wrocławski oddział ZUS,
 • 15,2 tys. (2021 – 12 543) pod wałbrzyski,
 • 10,2 tys. (2021 – 8 653) pod oddział w Legnicy.

 

Bezpośrednio po wybuchu wojny w Ukrainie zauważyliśmy odpływ pracowników z tamtego państwa, ale mniej więcej we wrześniu sytuacja już się ustabilizowała i obecnie pracuje u nas ponad 16 tysięcy więcej Ukraińców niż przed wybuchem wojny – mówi Iwona Kowalska-Matis.

 

Kolejno, największą grupę cudzoziemców na Dolnym Śląsku stanowią obywatele: Białorusi – 6 134 (2021 – 3 786), Gruzji – 2029 (2021 – 1 745), Rosji – 1052 (2021 – 1084), Rumunii – 637 (2021 – 567), Włoch – 548 (2021 – 562), Niemiec – 416 (2021 – 438), Mołdawii – 638 (2021 – 465).

Wśród zagranicznych pracowników zdarzają się także osoby z bardzo odległych i egzotycznych krajów, na przykład z Tajlandii (74) Salwadoru (3), Sudanu (3), Togo (6), Portugali 115.

 

– Branże, w których obcokrajowcy najczęściej podejmują pracę to przede wszystkim przemysłowa, transportowa i budowlana. Sporo osób związana jest z usługami i handlem. Coraz częściej przyjeżdżają do nas także specjaliści IT. Nadal zdecydowanie więcej w ubezpieczeniu społecznym jest mężczyzn niż kobiet – opowiada Kowalska-Matis.

 

Dane na kraj. Pracownicy i firmy:

 • Ilość pracujących cudzoziemców 1 067 203 (2021 – 871 703), w tym 753 308 to obywatele Ukrainy (2021 – 634 941).
 • Ilość firm prowadzonych przez cudzoziemców 28 291, (w 2021 – 23 556).

 

Dane na Dolny Śląsk – pracownicy:

 • ilość pracujących cudzoziemców 103 612 (2021 – 83 047), w tym:
 • na terenie wrocławskiego oddziału ZUS: 73 591 (2021 – 57 166)
 • na terenie wałbrzyskiego oddziału ZUS: 17 793 (2021 – 15  294)
 • na terenie legnickiego oddziału ZUS: 12 228 (2021 – 10 587)

 

Obywatele Ukrainy na Dolnym Śląsku: 82 957 (2021 – 67 035), w tym:

 • na terenie wrocławskiego oddziału ZUS: 57 494 (2021 – 45 012)
 • na terenie wałbrzyskiego oddziału ZUS: 15 231 (2021 – 13 243)
 • na terenie legnickiego oddziału ZUS: 10 252 (2021 – 8 780)

 

Firmy prowadzone przez cudzoziemców w Polsce i na Dolnym Śląsku:

 1. Kraj: 28 291 (2021 – 23 556), w tym przez obywateli Ukrainy 9 065 (2021 – 6 803)
 2. Dolny Śląsk: 3058 (2021 – 2441), w tym przez obywateli Ukrainy 1 319 (2021 – 968)

 

Firmy prowadzone przez obcokrajowców na Dolnym Śląsku:

 1. na terenie wrocławskiego oddziału ZUS: 2 383 (2021 – 1 811)
 2. na terenie wałbrzyskiego oddziału ZUS: 391 (2021 – 378)
 3. na terenie legnickiego oddziału ZUS: 284 (2021 – 252)

 

Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

Województwa Dolnośląskiego


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/ip803472-1/wp-content/themes/twojbiznes24/partials/article-related.php on line 17