Duże zainteresowanie programami PARP

Mimo trudności wynikających z obecnej sytuacji gospodarczej związanej z pandemią koronawirusa, programy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości cieszą się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Świadczy o tym liczba wniosków złożonych w dwóch programach, dla których w ostatnich dniach zamknięto nabór: „Badania na rynek” oraz „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”. W pierwszym z nich, finansowanym z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na dofinansowanie wdrożeń prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorcy złożyli 239 wniosków na ponad 2,3 mld zł. Do programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 wnioski o dotacje złożyło 738 przedsiębiorców na kwotę ponad 1,2 mld zł.

Trwająca epidemia i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, które dotykają niemal każdą branżę, nie spowodowały zastoju w walce o dotacje unijne. Okazuje się, że w tegorocznych edycjach złożono więcej wniosków niż wynoszą budżety konkursów, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu przedsiębiorców dalszym rozwojem ich firm i planowaniu przyszłych inwestycji.

– Często można spotkać się z opinią, że teraz firmy walczą głównie z płynnością, co mogłoby uniemożliwiać realizację projektów inwestycyjnych z uwagi na brak środków. Tymczasem okazuje się, że mimo obecnej sytuacji przedsiębiorcy myślą długofalowo i nie skupiają się tylko na bieżących problemach. Świadczy o tym liczba i wartość inwestycji we wnioskach złożonych w maju. Dociera do nas także wiele głosów przedsiębiorców zainteresowanych kolejnymi edycjami programów wsparcia inwestycji. – mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, PARP.

W tegorocznej edycji „Badań na rynek” zgłoszono łącznie 239 wniosków, w tym 37 wniosków w wydłużonym zgodnie ze specustawą funduszową terminie. Budżet konkursu wynosi 750 mln zł, a wnioski złożono na ponad 2,3 mld zł. Zainteresowanie programem jest trzykrotnie większe niż możliwości budżetowe, co oznacza, że trafił on w potrzeby przedsiębiorców.

W zakończonym 12 maja br. naborze przedsiębiorstwa dysponujące wynikami prac badawczo-rozwojowych mogły się starać o dofinansowanie na wdrożenie nowych lub znacząco ulepszonych produktów albo uruchomienie innowacyjnych procesów technologicznych. Program obejmuje trzy konkursy – ogólny, skierowany do firm z miast średnich oraz z komponentem Dostępność Plus.

Debiutujący w tym roku program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” z budżetem ponad 93 mln euro ma na celu poprawę konkurencyjności polskiego sektora MŚP oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Norwegii. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, otrzymają dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procesów, produktów lub technologii. W zakończonym 14 maja br. naborze złożone wnioski trzykrotnie przewyższyły możliwości budżetowe programu.

– Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” cieszył się ogromnym zainteresowaniem firm jeszcze przed ogłoszeniem naboru w listopadzie 2019 r., a w toku naboru to zainteresowanie jeszcze się zwiększyło. Części firm udało się przygotować projekty w partnerstwie z podmiotem z Norwegii, mamy 156 takich wniosków. Aż 390, a więc ponad połowa, to projekty firm prowadzonych przez kobiety składane w ramach tzw. Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet. Wartość wnioskowanego dofinansowania w tym schemacie to średnio ok. 0,5 mln zł. Pozostałe wnioski to projekty o większej wartości, po ok. 2,5 mln zł, dotyczące technologii przyjaznych środowisku, technologii poprawiających jakość życia czy innowacji w obszarze wód śródlądowych lub morskich. – mówi Izabela Wójtowicz.

MaJa

Powiązane artykuły