Elektryczna przyszłość Polski

Trudno nam sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie bez energii elektrycznej. Zapominamy jednak o tym, że ciągłość jej dostaw to rezultat sprawnie działającego systemu elektroenergetycznego, na który składają się jednostki wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i rozdzielające energię. Polska jest w czołówce Europy pod względem cen za energię elektryczną – mamy najwyższą hurtową cenę energii elektrycznej, która przekracza o 50% średnią europejską. Jak będzie wyglądał rozwój sieci przesyłu energii w obliczu transformacji energetycznej?

Przyszłość energii

Bezpieczeństwo energetyczne oznacza aktualne i przyszłe zaspokojenie potrzeb odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Istotne jest również to, aby zachowane były przy tym wymagania ochrony środowiska. Polska branża energetyczna jest w około 70% zależna od stałych paliw kopalnych. Dynamicznie rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, które w maju 2021 roku przebiły barierę 50 EUR za tonę, mają ogromny wpływ na kształtowanie się cen hurtowych energii elektrycznej w naszym kraju. Jeszcze niedawno eksperci przewidywali, że taki poziom cen uprawnień do emisji CO2 zostanie osiągnięty dopiero w 2040 roku.

-Chcąc ograniczyć emisję zanieczyszczeń z sektora energetyki stopniowo wycofywane będą jednostki wytwórcze o niskiej sprawności. Będą one zastępowane mocami o wyższej sprawności. Według obecnych założeń, do 2040 r. zostanie zbudowany niemal nowy system elektroenergetyczny, którego silną podstawą będą źródła nisko i zero-emisyjne – wskazuje Rafał Blankiewicz, dyrektor działu Rozwoju Biznesu, ILF Consulting Engineers Polska.

W celu dostosowania się do planów Unii Europejskiej mających na celu ochronę klimatu, w naszym kraju rozbudowywana i modernizowana jest również infrastruktura przesyłowa, co pozwoli na wyprowadzenie mocy z istniejących i nowych źródeł, w tym z energetyki wiatrowej i jądrowej. Przykładem takich inwestycji są m.in. budowa stacji elektroenergetycznych (SE) Choczewo i Krzemienica dla przyłączenia morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego czy budowa przyłącza morskiej farmy wiatrowej PGE Baltica.

– Nasza firma obserwując zmiany, jakie zachodzą w światowej i polskiej energetyce, podjęła szereg działań, aby aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej kraju. Jesteśmy obecni m.in. przy budowie stałoprądowego podmorskiego połączenia transgranicznego między Polską i Litwą (Harmony Link) oraz przy rozbudowie i modernizacji polskiego systemu przesyłu energii elektrycznej – wskazuje Beata Nepelska-Kula, dyrektor działu Projekty, ILF Consulting Engineers Polska. Do naszych zadań przy budowie przyłącza morskich farm wiatrowych PGE Baltica należy m.in. opracowanie optymalnych rozwiązań pod względem technicznym, ekonomicznym, prawnym, środowiskowym i planistycznym dla całego układu wyprowadzenia mocy. Natomiast przy SE Choczewo i SE Krzemienica dla Polskich Sieci Elektroenergetyczny przygotowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac budowlanych. Podobne działania podejmowane są również w Europie. Dobrym przykładem jest budowa systemu przesyłowego Suedlink HVDC w Niemczech, w którą zaangażowana jest Grupa ILF – dodaje.

(nie)Nowoczesny przepływ prądu

Aby energia elektryczna trafiła do odbiorcy konieczne jest odpowiednie funkcjonowanie skomplikowanej struktury złożonej z wielu urządzeń i linii elektroenergetycznych, zwanej systemem elektroenergetycznym. Rozróżnia się w nim sieć przesyłową i sieci dystrybucyjne. Sieci te, w związku z nowymi inwestycjami, będą potrzebowały modernizacji. Co istotne, to już się dzieje. Przykładem jest inwestycja związana z przełączeniem linii 220 kV Piła Krzewina – Bydgoszcz Zachód – Jasiniec – Grudziądz Węgrowo na napięcie 400 kV wraz z dostosowaniem stacji Bydgoszcz Zachód do pracy na napięciu 400 kV.

-Takie działania doprowadzą do powstania nowoczesnej infrastruktury przesyłowej, co zwiększy możliwości rozwojowe pobliskich aglomeracji. Co więcej, wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne regionu i umożliwią odebranie mocy z planowanych morskich farm wiatrowych, a w przyszłości także z planowanej elektrowni jądrowej – wskazuje Michał Gorzoch, menedżer ds. rozwoju biznesu, ILF Consulting Engineers Polska. Do naszych zadań przy tej realizacji należy wykonanie części Studium Wykonalności w zakresie dostosowania linii Bydgoszcz Zachód – Jasiniec pracującej obecnie na napięciu 220 kV do pracy na napięciu 400 kV – dodaje.

-Elektryczność wkracza w każdą sferę naszego życia, również w transport. Dlatego, tak istotna jest także transformacja przesyłu i zarządzania energią ze względu na rozwój elektromobilności i carsharingu. Ogromne wyzwanie dla sieci dystrybucyjnych stanowi rosnąca liczba samochodów elektrycznych, które muszą być ładowane. Samochody (baterie w nich umieszczone) mogą tworzyć ogromny wirtualny magazyn energii. Przy założeniu, że za jakiś czas będzie zwiększał się udział carsharingu, firmy z tego sektora będą świadczyły również usługi na rzecz sieci dystrybucyjnych. Wszystko to ma bezpośredni wpływ na rozwój i modernizację sieci przesyłowych – podsumowuje Beata Nepelska-Kula, dyrektor działu Projekty, ILF Consulting Engineers Polska.

ILF Consulting Engineers Polska jest jedną z wiodących inżynierskich firm projektowo-doradczych, która świadczy kompleksowe usługi w obszarach: energetyka i ochrona klimatu, woda i środowisko, transport i przestrzeń miejska, ropa, gaz i przemysł. Łącząc bogate doświadczenie ze specjalistyczną wiedzą techniczną i menedżerską, z sukcesem świadczy usługi projektowe, doradcze oraz zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji. Dzięki międzynarodowemu know-how i kompetentnemu zespołowi, już od ponad 20 lat umiejętnie stawia czoła nawet najbardziej złożonym interdyscyplinarnym zadaniom, służąc wsparciem w trakcie całego cyklu realizacji przedsięwzięcia i łącząc kompetencje techniczne wielu dziedzin. Ma w swoim portfolio ponad 350 projektów z różnych branż w Europie, obu Amerykach, Afryce oraz Azji. Klientami firmy są inwestorzy krajowi i zagraniczni, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Należy do Grupy ILF – ogólnoświatowej firmy inżynierskiej z ponad 50-letnim doświadczeniem na rynku międzynarodowym, skupiającej ponad 40 oddziałów na pięciu kontynentach.

Oprac. (JuNie)

 

Powiązane artykuły