Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej – Seminarium podsumowujące projekt Wskocz do sieci

Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej, odbędzie się 19 października w Wałbrzychu będzie poświęcone zagadnieniom dobrych praktyk w tworzeniu klastrów, sieci, partnerstw i zrzeszeń Podmiotów Ekonomii Społecznej. Skupi się również na perspektywach rozwoju, finansowania oraz kreowania wizerunku w social mediach.

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Doradztwo Ekonomiczno-Finansowym Sp. z o.o. zapraszają na seminarium podsumowujące działania realizacji projektu „Wskocz do sieci” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

FORUM INICJATYW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Seminarium podsumowujące projekt „Wskocz do sieci”

Dobre praktyki w tworzeniu klastrów, sieci, partnerstw, zrzeszeń

Środa, 19 października 2022 r., w godz. 9:00 – 16:00

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu

ul. Piotra Wysockiego 29, 58 – 304 Wałbrzych

W czasie wydarzenia eksperci zaprezentują najważniejsze dokonania projektu oraz podejmą tematy, które dotyczą problematyki Podmiotów Ekonomii Społecznej. W spotkaniu weźmie udział  ok. 150 osób, będą to głównie przedstawiciele PES z czterech województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego oraz reprezentanci instytucji zaangażowanych w problematykę ekonomii społecznej.

W programie wydarzenia, równolegle do panelu konferencyjnego, zaplanowano część wystawienniczą, w ramach której swoją działalność zaprezentują wybrane Podmioty Ekonomii Społecznej.

Organizatorzy:

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Doradztwo Ekonomiczno-Finansowe

Partner kluczowy:

 • Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej

Udział w seminarium jest bezpłatny. W związku z ograniczoną liczbą miejsc konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Rejestracji należy dokonać przez formularz zgłoszeniowy do 10 października 2022 roku.

 

Program spotkania

09:00 – 10:00 – rejestracja gości, powitalna kawa

10:00 – 10:30 – uroczyste powitanie gości

10:30 – 11:00 – prezentacja projektu „Wskocz do sieci” i kluczowego produktu projektu

 • Anita Radziszewska-Rak, Małgorzata Wróbel-Bąkowska – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

11:00 – 11:30 – prezentacja Klastra Inicjatyw Ekonomii Społecznej

 • Jarosław Szandurski – Prezes Zarządu Klastra Inicjatyw Ekonomii Społecznej
 • Angelika Leszczyńska – Fundacja „Złotowianka”
 • Krystyna Adamenko – Fundacja „Pięknolesie”
 • Damian Wojciech Dudała – Fundacja SOC TECH LAB
 • Tomasz Garpiel – Fundacja „Polska Górom!”

11:30 – 13:00 – Dobre praktyki w tworzeniu partnerstw, sieci, klastrów – dyskusja moderowana

 • Paulina Ograbisz – WSS „PANATO”, sieć PANATO BAG
 • Ryszard Sobański – ekspert ds. sieciowania „Wskocz do sieci”
 • Sławomir Wieteska – koordynator Dolnośląski Klastra Przedsiębiorstw Społecznych
 • Sandra Kmieciak – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

13:00 – 14:00 – Przerwa obiadowa – Restauracja Coolturalna Montownia

14:00 – 14:30 – Perspektywy rozwoju i finansowania PES

 • wystąpienie przedstawiciela Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

14:30 – 15:00 – Biznes a ekonomia społeczna

 • Edyta Obłąkowska-Woźniak – Pierwsza Wiceprezeska Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

15:00 – 15:30 – Siła social mediów w kreowaniu wizerunku PES

 • Stefan Augustyn – ekspert marketingi i komunikacji, wykładowca akademicki

15:30 – 16:00 – networking, zakończenie spotkania

Rejestracja Forum Inicjatyw Ekonomii Społecznej

 

Powiązane artykuły