Fundacja szuka wolontariusza

Fundacja MarsJaiTy u Małgorzaty szuka księgowej/wego wolontariusza. Fundacja powstała 23 czerwca 2017 roku, aby służyć pomocą osobom bezdomnym, ubogim, starszym, samotnym, chorym, osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom i opiekunom, dzieciom i młodzieży, a także działać na rzecz ochrony życia i godności każdego człowieka, wspierać kulturę i wartości chrześcijańskie.

W tym początkowym czasie naszej działalności możemy się już pochwalić sukcesami:

– 20 spotkań co dwa tygodnie z dziećmi na czytaniu opowieści biblijnych w Tąpadła, – grant z Małe FIO zDolny Śląsk Lokalnie, w ramach którego dzieci były w Teatrze Lalek we Wrocławiu, zakupiliśmy laptopa, – 21 rozdanych paczek świąteczno-mikołajowych, – 2 wycieczki dla dzieci: do Dzieciolandii w Bielawie i na plac zabaw w Dzierżoniowie, zorganizowane przy współpracy z Gminą Marcinowice, – wycieczka dla 26 dzieci do Minieurolandu w Kłodzku w ramach zadania publicznego pn. „Dzieci w Minieurolandzie” dofinansowanego ze środków Urzędu Gminy Marcinowice,

– projekt „Małe zDolnoŚlązaki – twórcze i radosne dzieciaki!” dofinansowany ze środków projektu „Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Z 4 warsztatów skorzystało w sumie 31 dzieci i młodzieży.

https://www.facebook.com/marsjaity/

Fot. użyczone | Podopieczni Fundacji.

Pomimo licznych sukcesów jakie ma na swoim koncie Fundacja zmaga się teraz z problemami finansowymi, które uniemożliwiają jej zatrudnienie księgowej lub księgowego. Prowadzenie księgowości jest niezbędnym elementem związanym z dalszym funkcjonowaniem i rozwojem Fundacji. Dlatego placówka prosi wszystkie osoby chcące pomoc w tym temacie o kontakt telefoniczny bądź drogą e-mailową .

AnPl

Powiązane artykuły