Gaz łupkowy coraz dalej?

Mijają lata euforii dotyczącej potencjału wydobywczego gazu łupkowego w Polsce.

Z prowadzenia wierceń wycofują się kolejne firmy.

Ale w Europie też wcale nie jest lepiej. Z polskich koncernów tylko PGNIGE i ORLEN dokonują wierceń, ale w bardzo trudnych warunkach geologicznych, trudniejszych niż w Stanach Zjednoczonych. O sprawie dyskutowano dziś podczas IX Forum Energetycznego w Karpaczu. Panel – Gaz łupkowy szansa czy iluzja prowadził Bogusław Sonik, ekspert rynku. Jego zdaniem na dalszy plan schodzi myślenie o wydobyciu gazu łupkowego na skalę przemysłową. Zawiódł brak rozwiązań prawnych.

– Ostatnio miały miejsce zmiany legislacyjne, które mają zachęcać inwestorów do zaangażowania się w wydobycie gazu łupkowego – zwrócił z kolei uwagę Artur Rogozik, partner, TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp.k. W jego opinii legislacja poszła w dobrym kierunku i nowe zmiany są dobrze odbierane przez inwestorów, natomiast krytykowane były i są opieszałość urzędnicza i biurokracja.

Michael Stephenson, dyrektor ds. badań i technologii Brytyjskich Służb Geologicznych przedstawił problem wydobycia gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii, gdzie zlokalizowano bardzo bogate złoża. Co ważne, opinia publiczna w Anglii popiera wydobycie gazu łupkowego. Problemy zaczynają się na poziomie lokalnym, gdzie trzeba zmierzyć się z konkretnymi planami zagospodarowania i interesami społecznymi. Jego zdaniem jest to podstawowe ograniczenie opóźniające wydobycie gazu z łupków w Wielkiej Brytanii.

Claudiu Munteanu, partner w Dentons Bucharest z Rumunii podkreślił, że jego kraj popiera wydobycie gazu łupkowego na poziomie rządowym, zaś na poziomie konkretnych lokalizacji też widoczny jest opór społeczności lokalnych. W Rumunii obowiązują niezwykle szczegółowe wymagania tyczące wydobycia gazu łupkowego. Głównym inwestorem w tym kraju jest amerykańska firma Shevron.

Paweł Turowski, analityk z Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, że wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce można uzyskać przede wszystkim dzięki dywersyfikacji źródeł pozyskiwania surowców energetycznych. W jego opinii jednak na wydobycie gazu łupkowego na skalę przemysłowa będziemy jeszcze długo czekać.

Dlatego, co podkreśla Bart Van Vooren, starszy wspólnik Altius z Belgii niezwykle ważne przy planowaniu wydobycia gazu łupkowego jest uwzględnienie podejścia pro-środowiskowego. Kraje członkowskie zainteresowane wydobyciem gazu łupkowego są zobowiązane w czasie 6 miesięcy do złożenia w Komisji Europejskiej raportu, w jaki sposób będą prowadzić wydobycie.

(Pa)

Powiązane artykuły