Innowacyjny projekt wrocławskich studentów

Dzięki dofinansowaniu z Programu Innowacyjna Gospodarka naukowcy z Politechniki Wrocławskiej opracowali prototyp urządzenia, które osusza węgiel brunatny.

Zwiększa to wydajność i efektywność wykorzystania jego zasobów w produkcji energii.

Unijna dotacja wyniosła ok. 6 mln zł. Z węgla brunatnego produkowane jest 20 proc. wytwarzanego w Polsce prądu. Surowiec ten, wydobywany w naszym kraju, charakteryzuje się dużą wilgotnością. By wykorzystać w pełni w jego właściwości, naukowcy z wrocławskiej uczelni badali metody osuszania węgla pod względem ich efektywności. W rezultacie tych prac powstał prototyp suszarki, który w odróżnieniu do klasycznego urządzenia, wykorzystuje powstałe przy osuszaniu opary (tzw. ciepło odpadowe) jako odrębne źródło energii. 28 stycznia odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu.

Osuszony węgiel będzie bardziej wydajny, a więc jego stosowanie będzie bardziej efektywne, tańsze i przyjazne środowisku. Całkowity koszt przedsięwzięcia pn. Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych wyniósł ponad 6,2 mln zł.

 (Pa)

Powiązane artykuły