Jak budować swoją odporność psychiczną?

Dla dobrej kondycji psychicznej każdy z nas potrzebuje równowagi między aktywnością a zatrzymaniem, napięciem a rozluźnieniem, światem zewnętrznym a wewnętrznym, bliskością a dystansem. Odporność psychiczna jest kluczem do sukcesu. Aby osiągnąć postawione przed sobą cele nie wystarczy inteligencja i talent. Więcej w temacie zdradza – Anna Kozak – właścicielka marki Dialog Zmiany.

Odporność psychiczna jak pisze dr. Aldo Civico to zbiór określonych cech zawartych w 15 nawykachDo tych cech należą między innymi:

1. Pielęgnowanie samoświadomości

Samoświadomość to umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb, emocji, ustalania granic, stawianie sobie realistycznych wymagań. W pielęgnowaniu pomagają stawiane sobie pytania:

  • Czy któraś ze sfer życia nie cierpi kosztem innej?
  • Czy to co robię daje mi satysfakcję?
  • Czy czegoś ważnego teraz mi nie brakuje?
  • Czy czujesz się tak, jak chciałbyś się czuć?

Jeśli umiejętnie reagujemy na sygnały płynące z ciała i psychiki możemy mieć pewność, że jesteśmy w stanie harmonii i spokoju.

2. Praca nad pewnością siebie, oparta o 8 filarów

Osoby odporne psychicznie wiedzą co mogą, kontrolować, a czego nie. To one nadają znaczenie wydarzeniom.

3. Przeformułowanie negatywnych myśli

Właśnie teraz, gdy żyjemy w czasie nieprzewidywalności, kiedy tak trudno prognozować i planować oraz budować skuteczne strategie – szczególnie teraz będzie liczyć się refleks, kreatywność i elastyczność.

4. Jasny sens

„Wola sensu jest najpotężniejszą siłą motywującą ludzi”. Każdego stać na własny wybór, lecz nie każdy podejmuje to wyzwanie. Nie ma sensu nadanego raz na zawsze, naszym zadaniem jest branie dystansu wobec narzuconym narracjom, troska o własne wartości, uważność i odważne konfrontowanie się z nowymi pytaniami jakie niesie życie. W grze w pytania i odpowiedzi ceną za gapiostwo jest poczucie braku sensu, pustki, zagubienia i frustracji.

5. Sprecyzowane cele

Osoby odporne psychicznie mają wyznaczone cele nie tylko dotyczące kariery zawodowej, ale również życia osobistego, zdrowia – wszystkich obszarów funkcjonowania.

6. Dyscyplina

Poprzez dyscyplinę manifestuje się odporność psychiczna.

7. Otwartość na zmiany

Elastyczność to umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków.

8. Odpowiedzialność – odporni mają zero tolerancji dla wymówek

9. Umiejętność odmawiania związana z zarządzaniem sobą w czasie

10. Kult empatii

Osoby odporne są wrażliwe na otoczenie, w którym żyją i na napotkanych ludzi. Ciekawią ich inni i odmienne spojrzenie na świat.

11. Nie ma porażek – jest tylko informacja zwrotna

Rezyliencja to proces dostosowywania się do zmieniających się warunków, adaptacja w stosunku do otoczenia, uodpornienie się, plastyczność umysłu, zdolność do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił. Odbijanie się od dna.

12. Otwartość na krytycyzm

Odporni nie zastanawiają się nad tym co myślą o nich inni. Skupiają się na nieustannej nauce, a krytyka jest jej formą.

13. Problem przekute na możliwości

14. Trening wdzięczności

15. Praca nad ciałem

O Annie Kozak:

Anna Kozak – właścicielka marki Dialog Zmiany, prowadzi Szkołę dialogu z dzieckiem i nie tylko…, wykładowca akademicki, coach ICF, trener VCC. Po przez dialog oparty o cztery kluczowe składniki komunikacji (potrzeba – emocja – działanie – efekt) pomaga swoim klientom zmieniać swój styl wyrażania siebie i słuchania tego , co mówią inni. W pracy jako coach i trener wspiera klientów w dotarciu do świadomości oraz odkrywaniu potencjału wewnętrznego i pełniejszym jego wykorzystaniu w tworzeniu relacji.

 

 

 

 

AnPl

Powiązane artykuły