Konferencja „Sposoby unikania sporów sądowych na tle biało-czerwonego FIDIC”

Konferencja „Sposoby unikania sporów sądowych na tle biało-czerwonego FIDIC”, odbędzie się 24 września 2018r. w Warszawie. Celem wydarzeni jest uświadomienie uczestnikom rynku zamówień publicznych, że o ile nie sposób uniknąć sporów w czasie realizacji zamówienia publicznego, o tyle od uczestników procesu budowlanego zależy, czy spory te będą polubownie rozwiązywane, a inwestycja zostanie finalizowana z sukcesem.

Fot. użyczone | Sposoby unikania sporów sądowych

Sukces zaś definiujemy, jako terminową i należytą realizację zamówienia publicznego, bez konieczności rozstrzygania różnic zdań w drodze kosztownych i czasochłonnych sporów sądowych.

Omawiane zagadnienia prezentowane będą przez osoby z różnorodnym doświadczeniem. Stąd też, prelegentami są przedstawiciele urzędów, organizacji pozarządowych, prawnicy, jak też przedstawiciele zamawiających i wykonawców.

Program konferencji jest skonstruowany w sposób, który ma umożliwić uczestnikom konferencji uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat obecnie funkcjonujących sądów polubownych i komisji rozjemczych, ich efektywności oraz pożądanych kierunków zmian. Dbamy bowiem o to, aby omawiane zagadnienia były prezentowane przez osoby z różnorodnym doświadczeniem. Stąd też, prelegentami są przedstawiciele urzędów, izb, organizacji pozarządowych, prawnicy, jak też przedstawiciele zamawiających i wykonawców, gdyż te różne punkty widzenia pozwolą na wskazanie złożoności omawianych zagadnień.

 

Konferencja kierowana jest do uczestników rynku zamówień publicznych – przedsiębiorców (wykonawców), podmiotów publicznych lub wydatkujących środki publiczne (zamawiających), inżynierów, prawników, praktyków, management.

Szczegółowy pogram konferencji, a także możliwość rejestracji online – tutaj: www.ryzykabudowlane.grupakzp.pl.

AnPl

Powiązane artykuły