Jedyny polski bank rozwoju

Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem rozwoju – jedyną taką instytucją w Polsce. Tylko w 2021 roku bank wygenerował 122 mld zł wsparcia dla polskiej gospodarki. Jak ważną rolę odgrywa BGK widać szczególnie w ostatnich latach, kiedy polscy przedsiębiorcy musieli najpierw mierzyć się z kryzysem pandemii, a ostatnio wojny tuż za naszą wschodnią granicą.

BGK z jednej strony odpowiada na główne wyzwania rozwojowe w najważniejszych obszarach, a z drugiej dostosowuje działania do pojawiających się potrzeb i trendów gospodarczych. W ostatnich dwóch latach taką główną potrzebą była pandemia COVID-19. Z rozwiązań dostępnych w pakiecie pomocowym BGK przedsiębiorcy skorzystali ponad 150 tys. razy, co pozwoliło wygenerować akcję kredytową o wartości ponad 108 mld zł. Bank realizuje projekty na poziomie zarówno ogólnopolskim, jak i regionalnym.

W województwie dolnośląskim wsparcie udzielane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, prowadzonego pod hasłem „Inwestycje, innowacje, energetyka”. Na dzień 31 sierpnia 2022 r. dolnośląscy przedsiębiorcy z sektora MŚP, w tym także osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej,  skorzystali z 3 233 pożyczek na łączną kwotę 668,7 mln zł.  Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu Pożyczką Rozwojową, BGK udostępnił pożyczkobiorcom kolejną pulę środków, o wartości ponad 100 mln zł w ramach ponownego wykorzystania środków wsparcia zwrotnego. Aktualnie trwa nabór wniosków obsługiwany przez Pośredników Finansowych.

Rozbudowa infrastruktury

BGK finansuje przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (JST)  i ich związki i wspierają ich zrównoważony rozwój na terenie całej Polski. Jest operatorem rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To program dofinansowania inwestycji samorządowych w wysokości nawet do 95 proc. kosztów danego projektu. W ramach programu, w czterech naborach  Prezes Rady Ministrów przyznał dofinansowanie na realizację 11 tysięcy inwestycji na kwotę powyżej 58 mld zł   . Najwięcej inwestycji dotyczy dróg oraz rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, jak również infrastruktury sportowej, turystycznej czy OZE.

Lepsze jutro

Inicjatywą Banku Gospodarstwa Krajowego jest również projekt 3W: woda – wodór – węgiel. Jego celem jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Trzy zasoby – woda, wodór i węgiel – odpowiednio wykorzystane zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną.

Wsparcie poza granicami kraju

Działania banku nie ograniczają się tylko do granic Polski. BGK posiada cztery zagraniczne przedstawicielstwa – we Frankfurcie, Londynie, Brukseli i Amsterdamie – które promują bank i Polskę.

BGK oferuje szeroki pakiet produktów dla eksporterów, głównie akredytywy, gwarancje, kredyty dla nabywcy oraz finansowanie ekspansji zagranicznej. Ma to duże znaczenie w ostatnich miesiącach, kiedy polscy eksporterzy dotychczas działający na wschodzie (Ukraina, Białoruś, Rosja) poszukują nowych kierunków zbytu dla swoich produktów, a bank im w tym pomaga.

W skali regionu, BGK był inicjatorem, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza. Jego celem, poza zacieśnianiem współpracy i poprawie infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej w regionie, jest także zapewnienie zysku swoim inwestorom.

Ważnym filarem banku jest również zaangażowanie społeczne. BGK rozwija kapitał społeczny w edukacji, kulturze, sporcie i ekonomii. Przykładami działań z tych obszarów są m.in. rewitalizacja zabytków, wsparcie kardiologii dzieci czy kredyty na studia medyczne.

Tekst powstał przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Więcej informacji o BGK znajdziesz na www.bgk.pl.

 Oferta pożyczek unijnych województwo Dolnośląskie 

 

Powiązane artykuły